Zhruba 95 tisíc dopravních nehod každý rok evidují policisté v Česku. Jen loni se kvůli nim z cest domů nevrátilo 455 lidí, přes 1700 utrpělo těžká zranění. Podle statistik je až čtvrtina vážných dopravních nehod způsobena osmi procenty nejrizikovějších řidičů. Ti ignorují tresty a zákazy, chovají se agresivně a prohřešky často i opakují.

Zlepšit chování nebezpečných řidičů má novinka v podobě terapeutických kurzů. Od dubna je budou muset absolvovat všichni šoféři, kterým úřady zakázaly řídit motorové vozidlo na dobu nejméně 18 měsíců. Stejně tak budou povinné i pro ty, kteří se odmítli podrobit dechové zkoušce či zkoušce na přítomnost omamné či psychotropní látky. Nařídit je může také soud.

Do testů v autoškole přibyly nové otázky. Zvládnete je?

Přitom ještě do konce března platí, že ke zpětnému získání řidičského průkazu stačí výcvik v autoškole. „Na rozdíl od autoškol se terapeutické programy nezaměřují na ovládání vozidla a opakování pravidel silničního provozu, ale na oblast uvědomování si důsledku vlastního chování a motivaci k dodržování pravidel,” sdělil ministr dopravy Martin Kupka.

V Evropě jsou kurzy běžné

Terapeutické kurzy pro nebezpečné řidiče nejsou v Evropě novinkou. Naopak. V posledních desetiletích bylo Česko jednou z posledních zemí, ve kterých nebyly speciální terapie zakotveny v zákonech. „Vycházeli jsme z námětů českých dopravních expertů, ale také z nejlepších zkušeností zahraničních kolegů z Německa, Rakouska či Slovenska. To zavedlo kurzy pro řidiče v roce 2011,“ doplnila Veronika Kurečková.

Jako psycholožka je součástí týmu odborníků podílejících se na vytvoření programu. „V zahraničí se podařilo snížit recidivu nebezpečného chování o 30 až 70 procent,“ podotkla Kurečková.

Dvacet hodin skupinové terapie

Českou verzi terapeutického programu odborníci už při sestavování ověřovali u problémových motoristů, zapojili se i někteří vězni. „Od vzniku jej absolvovalo téměř osm set řidičů. Z dlouhodobého hlediska se podařilo dosáhnout více než 70procentního poklesu recidivy problémového chování na silnicích. Současně se u těchto řidičů podařilo i na magnetické rezonanci prokázat zlepšení nervových propojení v oblastech mozku, která jsou zodpovědná za empatii a prosociální chování,“ poznamenal ředitel Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu. Právě zmíněná instituce zajišťuje funkčnost nového kurzu.

O novinku v podobě řízení auta od sedmnácti let je v Česku zájem:

Rozsah takzvaného nápravného kurzu je stanoven na 20 hodin skupinové terapie pod vedením speciálně vyškolených lektorů. Rozložen bude do pěti lekcí. Registrovat se řidiči budou přes portál metodickecentrum.cz. Pro hříšníky nebude účast zadarmo. Podle vyhlášky ministerstva dopravy zaplatí 13 310 korun.

Po úspěšné terapii obdrží účastník certifikát v digitální podobě. K němu budou mít následně přístup státní orgány kvůli ověření před vydáním řidičského průkazu.