Maximální výše náhradního výživného činí 3000 korun a nárok na ně dosud zaniká nejpozději po čtyřiadvaceti měsíčních splátkách, tedy po dvou letech vyplácení nebo skončením situace, kdy dítě zůstává nezaopatřené. Po zániku nároku na dávku stát prostřednictvím úřadu práce vyplacené peníze vymáhá na neplatiči alimentů.

Jelikož zákon vstoupil v platnost 1. července 2021, prvním žadatelům by náhradní výživné brzy skončilo. Představitelé ministerstva proto chtějí zákon novelizovat a dobu vyplácení prodloužit na čtyři roky. „Jde o situace, kdy, ačkoliv jsou podmínky pro nárok na náhradní výživné nadále splněny, nárok zanikne z důvodu vyplacení předem určeného počtu měsíčních splátek dávky,“ vysvětlili úředníci. Zdůraznili, že ukončení náhradního výživného by tvrdě dopadlo na rodiny, kterým se za zmíněné dva roky nepodařilo stabilizovat finanční situaci a vynutit si příslušné alimenty.

Návrh kladně hodnotí ředitelka Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio Eliška Kodyšová. „Považujeme to za dobrý krok v situaci, kdy hrozila této skupině ztráta části příjmu,“ uvedla. Připomínky ale má. „Stát by ale měl hledat koncepční řešení, které by nastavilo dlouhodobě udržitelnou a významnou podporu pro tuto zranitelnou skupinu rodičů a jejich dětí, zvlášť nyní po výrazném růstu jejich životních nákladů,“ dodala.

Již dříve upozornila, že mnohé potenciální žadatele odrazuje nutnost vést proti neplatícímu partnerovi exekuci nebo soudní řízení. Nechtějí si totiž úplně zničit vztahy s partnerem, jenž může být nemajetný a třeba nemá z čeho alimenty platit.

Vymáhání alimentů drhne

Náhradní výživné využívá jen něco přes 9000 lidí, což je zhruba pětkrát méně, než při jeho zavádění počítali zástupci státu. „Z mého pohledu prodloužení doby vyplácení náhradního výživného ocení primárně ti, kteří jej již využívají. To máme potvrzené z terénu. Neočekávala bych ale kvůli tomu razantní nárůst nových žadatelů,“ uvedla na dotaz Deníku ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.

Podle stínového ministra spravedlnosti Aleše Juchelky z ANO prodloužení náhradního výživného naznačuje, že nefunguje vymáhání alimentů. „Podíval bych se na to, proč tak dlouho trvá rozhodnutí soudu nebo vymáhání exekutory, když na to nestačí dva roky. Děti pořád rostou, čas jim ubíhá a ony třeba celou dobu nemohou chodit do kroužků, protože na ně nemají,“ upozornil.

Proti principu náhradního výživného v zásadě nic nemá, ale navrhuje zaměřit se na to, jak zlepšit proces vymáhání alimentů třeba v případě někoho, kdo neplatí a svůj majetek skrývá. „Protože jinak bychom mohli prodlužovat délku náhradního výživného donekonečna,“ dodal.

Spokojenost příjemců s náhradním výživným

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí uskutečnil v roce 2022 průzkum spokojenosti s náhradním výživným u jeho příjemců. Nejvíce si oslovení pochvalovali srozumitelnost žádosti a rychlost vyplácení.

S podmínkami dávky je spokojeno 69 procent respondentů, s její výší 62 procent.

Pro tři pětiny respondentů je tato finanční pomoc z hlediska výdajů domácnosti výrazná.

55 procent příjemců bylo nespokojeno s maximální dobou vyplácení dávky, což je 24 měsíců.

Druhou nejčastější připomínkou pak byla nutnost podat exekuci či soudní výkon rozhodnutí.