Hlavními iniciátory „Milostivého léta III“ jsou poslanci Marek Výborný (KDU-ČSL), Patrik Nacher (ANO) a také vedoucí programu Dluhové poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle. „Milostivé léto obecně není masovou akcí, spíše pomáhá menšímu počtu lidí s většími dluhy, a to je podle mě velká hodnota,“ říká Hůle.

Kdo bude nejtypičtější účastník Daňového a správního milostivého léta?
V tuto chvíli to vypadá, že nejčastěji půjde o živnostníky, kterým vznikl dluh jak na pojistném, tak na daních. Částečně to mohou využít i právnické osoby. Pokud by prošel pozměňovací návrh týkající se dlužníků zdravotních pojišťoven, tak by se okruh typických dlužníků zásadně rozšířil i vůči nejzranitelnějším cílovým skupinám.

Komu a za co z těch dotčených subjektů lidé nejvíce dluží?
Významnou část dluhů tvoří malé dluhy vůči Finanční správě, které budou rovnou zlikvidovány i bez součinnosti dlužníků. U České správy sociálního zabezpečení půjde nejčastěji o dluhy za sociální pojištění vzniklé v souvislosti s podnikáním. Zde je spektrum dlužných částek rozmanité a jde jak o tisícikorunové dlužné jistiny až o dluhy v řádu vysokých desítek tisíc.

Lidem, kteří se dostali do dluhových pastí, má pomoci další Milostivé léto. Zaměřuje se na penále a exekuční náklady zejména u dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení a finanční a celní správě. Ilustrační foto
Dluhy celníkům či soudům? Z pasti lidem pomůže další Milostivé léto

O kolik úspěšnější může být tato akce oproti Milostivému létu I a II vzhledem k tomu, že bude trvat dvakrát delší dobu a umožní vyrovnat dluh na splátky?
Zde bude hodně záležet na tom, zda se podaří upravit režim splátkových kalendářů, protože v původním návrhu je možnost jej využít jen vůči dluhům, které ještě nejsou vymáhány v daňové exekuci. To by značně postrádalo smysl. Pokud bude možné splacení dluhu rozložit, byla by to šance pro statisíce lidí, ale při stávajícím zdražování může být i dobrovolné splácení ohroženo finančním nedostatkem dlužníků.

Vy prosazujete, aby se Milostivé léto III týkalo i dluhů na zdravotním pojištění, které nejsou vymáhány soudní exekucí. Proč se jich to zatím netýká a nakolik je tato varianta reálná?
Zhruba třetinu dluhů vymáhá jen Všeobecná zdravotní pojišťovna mimo soudní exekuci právě v daňové exekuci. Vytváří to tak značně nerovné postavení dlužníků u jedné instituce, kteří měli možnost Milostivé léto již využít. Jde přitom typově o velmi podobné dluhy, jako jsou dluhy na sociálním pojištění, proto není důvod tyto pohledávky vynechat. Šanci vidím tak na 60 procent, byť Ministerstvo zdravotnictví je velmi proti.

Není název Milostivé léto III matoucí? Lidé si mohou myslet, že je tu třetí díl Milostivého léta, tedy zastavování soudních exekucí po zaplacení dluhu.
Na jedné straně to je matoucí, na druhou stranu to staví na zažité značce. My tuto akci budeme promovat jako Daňové a správní milostivé léto.

Ministr práce Marian Jurečka
Mimořádné odpuštění úroků za daně. Vláda schválila obdobu milostivého léta

Brzy se rozeběhne třetí akce, sloužící k jednoduchému urovnání dluhů a k odpuštění penále a exekučních výdajů. Nevnukne to lidem představu, že vlastně není až tak důležité platit poplatky, protože se nakonec dá z dluhů snadno dostat?
Tento strašák se používá často a používal se i před prvním Milostivým létem. Myslím, že se tyto hrozby nepotvrdily. Klíčové je, že dlužníci musí zaplatit původní dlužnou částku, což v řadě případů vede k tomu, že jsou zaplaceny dluhy, které by dlouhodobě zůstaly nesplaceny.

Milostivá léta mají vytvářet z jedinců ochromených dluhy a exekucemi běžné občany pracující legálně a odvádějící daně. Jak se to z pohledu vaší dluhové poradny při Člověku v tísni daří?
Ten cíl vnímám šířeji, protože i dlužníci jsou poměrně pestrá skupina lidí. Někteří lidé jsou nepoučitelní a jim ani Milostivé léto nepomůže. Na druhé straně v dluzích uvázlo mnoho lidí souhrou okolností a pro ně to je životní šance začít znovu s čistým štítem. Milostivé léto obecně není masovou akcí, spíše pomáhá menšímu počtu lidí s většími dluhy, a to je podle mě velká hodnota.

Dluhy u České správy sociálního zabezpečení
Dluh na pojistném má doplatit 715 tisíc fyzických osob. Uhradit by mohly až 20,7 miliardy korun. Prominuly by se jim platby za 10,5 miliardy korun. Celkem 262 tisíc právnických osob by mohlo srovnat dluhy až ve výši 36 miliard korun. Odpustit by se jim mohlo až 7,5 miliardy korun.

Úspěchy Milostivého léta
Podle dat zveřejněných Exekutorskou komorou ČR se díky Milostivému létu I zbavilo veškerých exekucí na 15 tisíc lidí. V jistinách bylo státu zaplaceno 390 milionů korun a výše odpuštěného příslušenství dosahuje 1,6 miliardy korun. V Milostivém létě II exekutoři ukončili 9 104 exekucí a dlužníci splatili původní dluhy za 120 milionů korun. Odpustilo se jim pak penále, úroky či jiné platby za 370 milionů korun.

Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně bylo vydáno 13 658 rozhodnutí o uznání institutu Milostivého léta, na pojistném dlužníci uhradili přes 175 milionů korun a pojišťovna odpustila penále přes 325 milionů korun. V pražském dopravním podniku došlo k zaplacení zhruba 11 tisíc exekucí.