Pane ministře Jurečko, počítali jste s tím, že si o předčasný důchod na poslední chvíli těsně před přijetím nové legislativy zažádá tolik lidí?
Samozřejmě jsme předpokládali, že i v roce 2023 může dojít k situaci, která bude do určité míry podobná roku 2022. Je to dáno mimořádnou valorizací důchodů. Ta znamená moment, který do určité míry vytváří poptávku po tom, aby si lidé podali žádost o mimořádný důchod. Nicméně když se na ta čísla podíváme, tak je vidět, že ten nápor je ve srovnání s loňským rokem o dost nižší.

Vyplatí se lidem jít do předčasného důchodu ještě podle dosavadních pravidel?
Výhodnost není v žádném případě taková, jako když to někteří lidé využili v loňském roce. Takže já lidem na rovinu říkám, že v naprosté většině případů moc nedává smysl podávat teď žádost a žádat si třeba i o odloženou výplatu. Situace roku 2022 je neopakovatelná.

Lidé mají obrovský zájem o přiznání předčasného důchodu. Už od září letošního roku se totiž mají zásadně změnit podmínky pro získání nároku na tuto stále oblíbenější dávku. Co vše se od září změní? Vše se dozvíte v článku.
Předčasný důchod se teď vyplatí: Jak ještě využít výhody, co se od září zpřísní

Proč tedy podle vás nemá smysl nyní žádat o předčasný důchod?
Je to vidět, když se podíváme na růst reálných mezd. Opravdu si myslím, že to pro naprostou většinu těchto lidí nedává smysl, že by to bylo výhodnější. Mnoho lidí se na to dívá optikou roku 2022 a znovu říkám, ta je neopakovatelná, a myslím si, že mnoho lidí tam tu žádost nese naprosto zbytečně. Mnoho z nich si žádost podalo třeba jenom proto, že jim to někdo řekl, ale reálně to pro ně výhodné nebude.

Změna má začít platit už od září, pokud ji předtím odsouhlasí Senát a podepíše prezident. Stále počítáte s tím, že se to všechno do té doby stihne?
Já předpokládám, že ano.

Změna požadované doby pojištění pro přiznání předčasného důchodu z 35 let na 40 let ale má začít platit až s ročním zpožděním. Proč to má být později?
Je to z administrativních důvodů, aby Česká správa sociálního zabezpečení tuto změnu dokázala technicky zvládnout.

Myslíte si, že se vám už podařilo přesvědčit veřejnost o potřebě plánovaných změn?
Když se dívám na informace, které jsou nějakým způsobem měřitelné, tedy na data z mnoha průzkumů veřejného mínění za poslední měsíce, je jednoznačné, že zhruba 80 procent lidí říká, že důchodová reforma je potřeba. Chtějí, aby se udělala co nejdřív, a byli by rádi, aby to udělala tato vláda. Samozřejmě že když jdete do jednotlivých opatření, jen některá mají u respondentů naprostou většinovou podporu. Třeba zavedení rodinného vyměřovacího základu nebo lepší úprava vdovských a vdoveckých důchodů.

Řada věcí se ale lidem pochopitelně nelíbí…
Jsou tam i opatření, která sice mají podporu výrazně nižší, ale zároveň jsou naprosto klíčová pro to, aby byl systém udržitelný i pro naše děti a vnoučata. Já samozřejmě chápu, že to není úplně jednoduché téma. Když se podíváme do všech ostatních zemí kolem nás, které dělaly nebo dělají důchodovou reformu, vidíme, že to vždycky vyvolává různé reakce veřejnosti včetně těch negativních. Musíme si ale otevřeně říct, zda chceme, aby za 30, 40 let byly důchody dostupné i pro generaci našich dětí a vnoučat, anebo zda jsme lidé, kteří v tomto okamžiku myslí jenom na sebe.

Lidé v těsně předdůchodovém věku si nyní ve velkém žádají o předčasný důchod. Podmínky pro jeho přiznání by se měly brzy výrazně zpřísnit. Ilustrační foto
Lidé berou úřady útokem, žádají o předčasný důchod. Nechtějí přísnější podmínky

Až začnou platit nová pravidla, možná ani vy už nebudete mít možnost odejít do předčasného důchodu. Není vám to líto?
Když se podívám na příklady ze své rodiny, tak jak moji prarodiče, tak moji rodiče byli i poté, co dosáhli hranice důchodového věku, stále aktivní. A také já předpokládám, že s prací rozhodně nebudu chtít skončit v okamžiku, kdy dosáhnu nároku na starobní nebo předčasný důchod. A to počítám s tím, že se někdy zase vrátím zpátky k zemědělství.