Kdo by měl mít možnost odejít do důchodu předčasně?
Postupně až o pět let dříve než ostatní by mohli jít podle návrhu pracovníci z takzvané čtvrté kategorie prací, tedy těch, u nichž není možné vyloučit zdravotní rizika ani při používání dostupných ochranných opatření. Dále by tuto možnost měli dostat i někteří pracovníci z takzvané třetí kategorie v případě prací s velkou fyzickou zátěží, vibracemi nebo v chladu či teple. Týká se to celkem asi 120 tisíc pracovníků.

Jak by se konkrétně u jednotlivých pracovníků rozhodovalo?
Vycházet by se mělo z počtu odpracovaných směn v období uplynulých deseti let. Poté, co zákon vejde v platnost, bude možné získat nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců při odpracování 2 200 směn. Snížení věku až na 30 měsíců bude možné po odpracování 4 400 směn, což odpovídá asi 20 letům práce. Čím více rizikových směn zaměstnance odpracuje, tím dříve bude moci odejít do důchodu, nejdéle však pět let před dosažením řádného důchodového věku.

Jak se má nově zvýhodnit práce v důchodu?
Motivovat seniory, aby zůstali v práci i po dosažení důchodového věku, má další nové opatření. Namísto dosavadního trvalého zvyšování důchodů o malé částky by se jim měla o 6,5 procenta snížit sazba pojistného, a to jak zaměstnancům, tak OSVČ. Sazba pojistného placeného zaměstnavatelem zůstane zachována.

Kdy by měly změny vstoupit v platnost?
Ministerstvo práce a sociálních věcí své návrhy nyní po skončeném meziresortním připomínkovém řízení pošle vládě, která by je měla projednat do konce března. Pokud bude vše probíhat podle plánu úředníků, legislativní proces by měl pokračovat tak, aby opatření vstoupila v platnost od začátku příštího roku.

Jak se má podle představ úředníků výše důchodu nadále vyvíjet?
Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že za deset let vzroste o deset tisíc korun. Nyní je průměrná výše starobního důchodu 20 700 korun, v roce 2034 by podle jejich odhad měla dosáhnout 30 700 korun.

Podle čeho se má určovat doba odchodu do penze?
Rozhodující budou údaje statistiků o očekávaném věku dožití. Lidé by měli do důchodu odcházet tak, aby penzi pobírali asi 21,5 roku. Změna se má týkat lidí narozených po roce 1965.

Jak se zohlední péče o děti?
Od loňska mohou ženy dostávat výchovné 500 korun za každé vychované dítě. Do budoucna je nahradí rodinný vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy. K vyššímu důchodu pomůže také lidem pečujícím o osobu blízkou.