Jsem voddlužení a kvůli propadu příjmů nejsem schopný splácet tu částku, kterou mi soud stanovil. Mám jej kontaktovat?
Nejlépe bude napřed oslovit svého insolvenčního správce. Ten s vámi vaši situaci probere a navrhne řešení a je možné, že nebude třeba soud nyní o nic žádat. Soudy totiž mají již dnes možnost po skončení oddlužení zohlednit současnou krizovou situaci a přiznat dlužníkovi osvobození od zbytku dluhů i tehdy, pokud dlužník nesplní jinak povinnou minimální hranici uspokojení svých věřitelů (30 %, resp. 50 %) a prokáže, že k tomu došlo v důsledku okolností, které nezavinil. To se týká tzv starých oddlužení, tedy oddlužení povolených do 31. května 2019. Oddlužení povolená po tomto datu žádnou minimální hranici nemají.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Mohu požádat o změnu splátkového kalendáře a výši splátek?
V mnoha případech se tato výše upraví automaticky. V každém případě je nutné platit, kolik můžete. Žádostí změnu výši splátky z objektivních důvodů ale po konzultaci se svým insolvenčním správcem podat můžete. Jenom v případě ooddlužení uznaných do 31.května loňského roku počítejte s tím, že i po této změně budete muset za celé období uhradit věřitelům aspoň padesát procent pohledávek.

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD)
Hamáček chce prodloužit nouzový stav o 30 dní. Zvýší pravomoce policie

Mohu požádat o přerušení oddlužení?
Pokud očekáváte dlouhodobý výpadek příjmů, můžete požádat o přerušení oddlužení na jeden rok. Ale měly by to opravdu jen ze závažných důvodů, jinak se tím oddlužení prodlouží a prodraží.

Jsem v exekuci a řeším stejný problém. Je nějaké řešení i pro mě?
Lidé v exekuci mohou požádat o její odklad. Ministerstvo spravedlnosti připravilonový vzor návrhu na odklad exekuce, který je na jeho webu. Návrh na odklad podávají dlužníci soudnímu exekutorovi.

Chystají se v souvislosti s novým typem koronaviru nějaké zákonné změny v oblasti insolvencí pro podnikatele?
Ano, ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona v souvislosti s covid-19, Jde například o odložení povinnosti podnikatele podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, a to do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději do 31. prosince 2020 (leda by úpadek nastal už před mimořádným opatřením nebo k úpadku nedošlo v souvislosti s koronavirovou situací).Dále jde o institut mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim (preventivně před i po podání insolvenčního návrhu), po jehož dobu je chrání před rozhodnutím o úpadku a umožňuje jim provozovat svůj podnik. Moratoriem je dlužník také chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb, a umožňuje mu závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku hradit přednostně před staršími dluhy. Je zde také možnost dočasného přerušení plnění schváleného reorganizačního plánu do 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději do 31. prosince 2020.

Koronavirus - Ilustrační foto
Ministerstvo zveřejnilo žádost na ošetřovné pro živnostníky. Kdo může žádat?

A co u u osobních bankrotů, jak se také oddlužení nazývá?
Ano, oddlužení schválená před 1. červnem loňského roku soud nezruší, když dlužník nebude platit splátkový kalendář v důsledku koronavirové situace. Osvobození od dluhů ve „starých“ oddluženích bude možné přiznat, i pokud člověk splatí méně než 30 procent v důsledku koronavirové situace. Při změně výše splátek ve oddluženích se nebude vyžadovat, aby dlužník splatil alespoň 50 procent věřitelům.

Plánují se také nějaké změny v exekucích?
Plánuje se povinné zastavování bezvýsledných exekucí po uplynutí zákonem stanovené doby. Konkrétně se předpokládá povinnost soudního exekutora rozhodnout o zastavení exekuce v případě, že po dobu posledních tří let nedošlo k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by stačil alespoň ke krytí jejích nákladů. Rozhodnutí o zastavení exekuce může věřitel odvrátit, pokud složí další zálohu na náklady exekuce.

Proč ještě tyto novinky neplatí?
Musí to ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník