V Česku je v současnosti podle dat Exekutorské komory v exekuci více než 2,8 tisíce dětí, z toho téměř 1,8 tisíce mladších patnácti let. Důvodem jsou často nezaplacené odpady, jízdné nebo smlouvy, za které nesou odpovědnost jejich rodiče.
Řada dalších mladých lidí vymáhání dluhů, které vznikly v jejich dětství, řeší.

Rodina a finance - Ilustrační foto
České domácnosti v době krize: Nákupy omezila třetina z nich

„Je třeba si uvědomit, že exekuční řízení je v současnosti vedeno i proti desítkám tisíc dospělých občanů, kteří dluhy nabyli jako nezletilí, a že naopak vymáhání dluhů vzniklých v dětství po dosažení zletilosti je relativně typické,“ konstatuje ministerstvo spravedlnosti.

Odpovědnost rodičů

Opakování těchto případů má zamezit novela občanského zákoníku, kterou bude dnes projednávat vláda. Návrh má podle ministerstva omezit dluhy nezletilých, nastavit zvláštní režim pro již vzniklé dluhy a omezit možnost vymáhání smluvní pokuty po dětech. Právě ty jsou totiž častou příčinou, která dostávala nezletilé do dluhů. Příkladem jsou třeba sankce za nezaplacené jízdenky na MHD.

Pohledávky podle návrhu bude možné vymáhat pouze z majetku, který nezletilý získal před dovršením dospělosti. „S ohledem na ochranu práv věřitelů se chce současně zavést ručení rodiče, který za nezletilého jednal nebo s jednáním souhlasil,“ konstatuje úřad.

Senioři a finance - Ilustrační foto
Rozpočtová křížovka: Zákon má přinést nižší daně a vyšší penze

U již zmíněných smluvních pokut pak stát navrhuje zásadní omezení možnosti jejich ujednání s dětmi mladšími patnácti let.

„Nezletilými samostatně sjednané závazky k plnění smluvní pokuty jsou absolutně neplatné,“ uvádí materiál. Za škodu, kterou neúmyslně způsobí děti mladší třinácti let, by pak neměly nést finanční odpovědnost ony, pokud zrovna nejsou dědici velkého jmění, ale ten, kdo nad nimi zanedbal dohled. To se samozřejmě netýká trestných činů.

Dvě verze

Zástupci neziskových organizací, které se snaží dlužníkům pomáhat, návrh vesměs vítají. „Ministerstvo nám návrhy opakovaně zasílalo, takže jsme se s nimi mohli seznámit,“ říká Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Problémem ale podle něj je, že se projednávání novely vleklo velmi dlouhou dobu. Důvodem prý byl odpor části členů Legislativní rady vlády.

Ilustrační foto
Finanční správa začne "dohodářům" vyplácet kompenzační bonus

„Nyní postoupila do dalšího projednávání užší varianta, která velmi redukovaně říká, že děti za své dluhy ručí do výše svého jmění, nad jeho rámec se toho může věřitel domáhat po jejich zákonných zástupcích,“ upřesňuje Hůle. Fakticky to podle něj znamená, že nebude možné vést exekuci proti dítěti na majetek, který nemá k dispozici.