„Kalifornie přijala zákon, podle kterého může být dítě odebráno z rodiny, pokud jeho rodiče nepodporují změnu pohlaví dítěte. Propaganda LGBT nejen existuje, je součástí diktatury LGBT a přijímané zákony jsou toho důkazem.“

Příspěvky s tímto nebo obdobným textem začaly v posledních dnech šířit dezinformační profily a stránky na českém a slovenském Facebooku, například profil Vilma Berkyová s více než 900 sledujících, stránka AKS - Aliance kulatého stolu s 1,8 tisíce sledujících nebo veřejná skupina Volím Harabina s 13,6 tisíce členů. Uvedené tvrzení je ale vylhané.

Zákon jen rozšiřuje stávající služby poradenství

Zmíněný příspěvek se začal šířit v anglické verzi už letos v dubnu na sociální síti Instagram a souvisel s přijímáním nového kalifornského zákona o službách duševního zdraví pro mladistvé. Skutečné znění a smysl tohoto zákona však zkreslil a překroutil.

„Kalifornský zákon, na který se v textu odkazuje, nijak nemění stávající zákony o rodičovské péči. Nemění ani nutný souhlas rodičů vyžadovaný v současnosti pro operaci měnící pohlaví u nezletilých. Spíše se snaží rozšířit stávající normy týkající se souhlasu nezletilých s léčbou duševního zdraví a s pobytovými službami,“ uvedla reportérka Sudiksha Kochiová z fact-checkingového týmu amerického deníku USA Today, která zmíněnou dezinformaci ověřovala.

Na skutečném průvodu Prague Pride, jehož poslední ročník se konal v sobotu 12. srpna 2023, se kostým, jehož fotka se masově sdílí v sociálních sítích, nikdy neobjevil. To ale nebránilo dezinformátorům ho právě s tímto průvodem spojovat
Fotka mladíka v kostýmu s penisy není z Prague Pride, Pollert a další sdílí lež

O co tedy vlastně jde? Takzvaný zákon 665, který do kalifornského parlamentu přišel letos v únoru, mění dosavadní zákon 543, umožňující nezletilým ve věku od 12 do 17 let využít poradenství nebo terapii v oblasti duševního zdraví bez souhlasu rodičů. Stávající norma to podle tiskové agentury Associated Press (AP) umožňovala pouze mládeži, na kterou se vztahovalo soukromé zdravotní pojištění. Cílem nového zákona je rozšířit ambulantní přístup ke službám duševního zdraví i pro mládež využívající pojištění Medi-Cal, tedy státní program poskytující zdravotní pojištění oprávněným obyvatelům s nízkými příjmy. 

Zákon přitom neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo odborníkům na duševní zdraví odebrat děti z péče jejich rodičů nebo opatrovníků, ani nepovoluje žádné invazivní lékařské nebo chirurgické zákroky za účelem změny pohlaví bez souhlasu rodičů.

Zdroj: Youtube

„Tento návrh zákona nezavádí v procesech systému sociální péče o děti v Kalifornii ani v procesech vyhoštění z domova žádné změny. Pouze vytváří rovný přístup pro mladé pojištěnce Medi-Cal, kteří byli na rozdíl od svých vrstevníků se soukromým pojištěním z původní pojistky vynecháni kvůli recesi,“ uvedla kalifornská zastupitelka za demokraty a zpravodajka zmíněného zákona Wendy Carrillová. „Stát Kalifornie nemůže nadále omezovat přístup ke kritickým službám duševní péče na základě socioekonomického prostředí.“

Deník proti fake news.Deník proti fake news.Zdroj: DeníkS jejím výkladem souhlasili i právní experti, jichž se dotázala agentura AP. Zákon podle nich pouze umožňuje nezletilým vyhledat bez souhlasu rodičů služby duševního zdraví a diskutovat o genderové identitě. K provedení jakéhokoli lékařského zákroku by však nezletilí takový souhlas i nadále potřebovali.

„Návrh zákona nečiní v zákonech o opatrovnictví žádné změny. Dovolit poradci, aby poskytoval poradenství i bez vašeho souhlasu, neznamená vzít vám vaše dítě,“ řekl AP Scott Altman, profesor rodinného práva na Jihokarolínské univerzitě. 

Nová norma neumožňuje odebírat děti rodičům

Tvrzení, že by odborník na duševní zdraví mohl dítě nebo mladistvého z péče rodičů nebo opatrovníků na základě tohoto zákona jednostranně odebrat, je úplně vylhané.

„Podle kalifornských zákonů dochází k odebrání dětí z péče rodičů obvykle v případech, když existují obavy o bezpečnost a blaho dítěte, nebo když existují důkazy o zneužívání, zanedbávání nebo opuštění,“ uvedla pro USA Today Simona Grossiová, profesorka práva na Loyolské právní škole. Ukončit rodičovská práva, včetně práva na péči (právní a/nebo fyzickou) přitom může jen soudní příkaz a řízení u soudu pro nezletilé.

Jana Peterková u soudu, 21. března 2023
Česká republika neexistuje! Dezinformační kampaně přecházejí v útoky na stát

Podle stávajících kalifornských zákonů mohou nezletilí ve věku od 12 do 17 let vyhledávat služby rezidenčních přístřeší, jako jsou služby nabízené v licencovaných zařízení komunitní péče nebo v centrech pro řešení krizí, ovšem zákon ve všech těchto případech vyžaduje, aby odborníci z těchto center „vyvinuli maximální úsilí a informovali rodiče nebo opatrovníka“.

„Navrhované opatření toto ustanovení nemění a nemá nic společného s opatrovnictvím,“ vysvětlila agentuře AP Mary Kelly Persynová, rodinná právnička z Persyn Law & Policy.