Plánování dovolené ve firmách zřejmě v dohledné době skončí. Podle současné podoby musejí firmy vytvářet písemný rozvrh dovolených. Změny v zákoníku práce, který v minulých dnech projednala vláda, s tím však už nepočítají.

V současné době musejí zaměstnavatelé určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené svých zaměstnanců. „V praxi se nicméně naprosto běžně při určování dovolené postupuje odlišně, a to typicky z iniciativy vlastních zaměstnanců, kteří na začátku kalendářního roku nemají mnohdy určitou představu o tom, kdy by měli zájem dovolenou následně čerpat,“ vysvětlilo důvod změny ministerstvo práce a sociálních věcí, které návrh do vlády poslalo.

Více než polovina firem v Česku hodlá zvyšovat platy:

Sestavování takzvaného plánu dovolených je tak podle resortu pouze formální záležitost, přičemž tato povinnost zbytečně navyšuje administrativní zátěž zaměstnavatele. S tímto argumentem souhlasí například šéfka personální agentury Manpower Jaroslava Rezlerová, která zrušení povinnosti považuje za správný krok. „Je to velmi administrativně náročné. Zvlášť když firmy zaměstnávají brigádníky, lidi na částečný pracovní úvazek a podobně,“ komentovala.

Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký podotkl, že každý zaměstnavatel má odlišné provozní podmínky a potřeby. Jinak k rozvrhu dovolených může přistupovat s několika málo zaměstnanci, jinak zaměstnavatel se stovkami zaměstnanců. „Jsem přesvědčen, že zejména u větších provozů bude v zájmu zaměstnanců i zaměstnavatelů písemné rozvrhy dovolené zachovat, navržená právní úprava může naopak vyhovovat menším provozům fungujících na větší flexibilitě,“ řekl Horecký.

Zrušení této povinnosti považuje za správné i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Vztah zaměstnance a zaměstnavatele není jednostranný vztah. Musí se jednat o sladění rodinného života s prací zaměstnance. Je to v zájmu jak jeho, tak zaměstnavatele,“ reagoval odborář.

S rozvrhem se lépe plánuje, míní někteří

Větší firmy zpravidla nařizují takzvané celozávodní dovolené, ale na těch se vedení firem domlouvá s odborovými organizacemi. To ostatně v současné době vyžaduje i zákoník práce. Nicméně mezi odboráři na zrušení povinnosti vytvářet písemné rozvrhy dovolených nepanuje úplná shoda. Třeba místopředseda Odborového svazu Kovo Ivo Kužel s tím nesouhlasí. „Je tím zaručeno právo zaměstnanců, že zaměstnavatelé nebudou s dovolenou hýbat, jak chtějí. Navíc, když se udělá rozvrh, lidé si mohou dovolenou lépe naplánovat,“ míní Kužel. Nebere ani argument, že by se jednalo o velkou administrativní zátěž.

Zákoník práce při nesplnění podmínek v případě dovolených počítá i se sankcemi, které mohou dosáhnout až dvě stě tisíc korun. „Přijetím novely zákoníku práce by se nicméně tyto sankce nezměnily, pouze by nebylo možné zaměstnavatele postihnout za to, že předem nevytvořil písemný rozvrh dovolené,“ upřesnil Horecký.

Termín pro podání daňového přiznání v písemné firmě vyprší již 2. dubna:

Povinnost vytvářet písemné rozvrhy dovolených se do zákoníku práce dostala na základě směrnice Evropské unie jako ochrana pracovníků v pracovněprávním vztahu. Před téměř dvěma roky pak vláda uložila ministerstvu práce a sociálních věcí, aby vypracovalo opatření, které by vedlo k vypuštění této povinnosti v rámci takzvaného antibyrokratického balíčku. Pokud návrh projde i parlamentem, měl by začít platit v polovině letošního roku.

Před téměř dvěma roky pak vláda uložila ministerstvu práce a sociálních věcí, aby vypracovalo opatření, které by vedlo k vypuštění této povinnosti v rámci takzvaného antibyrokratického balíčku. Pokud návrh projde i parlamentem, měl by začít platit v polovině letošního roku.

Uzákoněná delší dovolená? Zatím ne

Už řadu let by odboráři rádi uzákonili i pět týdnů dovolené. To se jim ale zatím nedaří prosadit. „Vláda o pěti týdnech nechce ani slyšet, přitom 70 procent firem v při uzavírání kolektivní smlouvy pět týdnů dovolené samy dávají. Do zákona to ale nechtějí, používají to jako lákadlo pro zaměstnance,“ dodal Kužel.