Jiří (redakce zná celé jméno) narozený v roce 1980 začal v pubertě pociťovat, že se odlišuje od spolužáků. Jim se líbily učitelky, on pokukoval po méně vyvinutých spolužačkách. „V patnácti jsem se zamiloval do pětileté holčičky od sousedů. Zhroutil se mi svět,“ řekl.

Zoufale hledal jakékoli informace o pedofilii. „V televizi jsem viděl, jak takové lidi odvádějí v poutech,“ uvedl. Věděl, že dětem nechce a nesmí ublížit. Po devíti letech se dostal k textu pedofila, který též žádnému dítěti neublížil. Četl i zpovědi sexuálně zneužitých dětí.

Po kauze vedoucího kroužku pro děti, jenž už byl v minulosti dvakrát odsouzen za znásilnění nezletilých, se znovu rozpoutala diskuse o zavedení evidence pachatelů, kteří jsou pro děti nebezpeční:

Založil proto svépomocnou skupinu Čepek (Československá pedofilní komunita). „Předsedkyní je v dětství zneužitá dívka. Ta na našem webu našla pomoc v tom smyslu, že dokázala tomu, co se jí stalo, lépe porozumět,“ přiblížil Jiří Deníku. Pedofilové si zase díky sdíleným příběhům zneužitých uvědomují, že dětem ubližují i dobrovolné sexuální aktivity. Musí pro ně zkrátka zůstat tabu.

Krizová a poradenská linka

SexHelp: Parafilik

Telefon: 317 071 668

Funguje v pondělí, ve středu a v pátek od 12 do 20 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin.

E-mail: parafilik@nudz.cz

Sdílení příběhů pedofilů podle Jiřího zase umožňuje nalézt si pozitivní vzory. „Problémů může být celá škála – od vnitřního coming-outu (přiznání si pedofilie – pozn. red.) až po problémy navázat vztah s partnerkou přiměřeného věku. Pokud někdo konkrétní potíž řeší, často mu porada s ostatními, kteří podobnou situací prošli, pomůže,“ zmínil.

Na tamním chatu se lze poradit s odborníky, může tam i kdokoli z veřejnosti. Dotyčnému lze i domluvit terapie u nasmlouvaných psychologů. „U mladistvých je možné hradit je ze spolkového účtu,“ sdělil Jiří.

Možné je též využít bezplatnou a anonymní pomoc v programu Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) Parafilik s mottem „Nemůžete za své pocity, můžete za své činy.“

Boj s dětskou pornografií

Jiří svůj příběh vyprávěl odborníkům, kteří se v úterý 19. března sešli v Praze na mezinárodní konferenci organizované českým Centrem pro sexuální zdraví a intervence NÚDZ. Psychologové, psychiatři či sexuologové tam upozornili, že přibývá zneužívání dětí pro výrobu dětské pornografie.

Například Steven Ormston z Velké Británie představil iniciativu Sparks in the dark (Jiskry ve tmě). „Cílem je prezentovat a slaďovat projekty zaměřené právě na osvětu, prevenci a podporu obětí,“ vysvětlil.

České zákony jsou v případě zneužívání dětí často bezzubé: 

Podle odborníků je třeba pracovat i s možnými pachateli a těmi, kteří dětskou pornografii sledují. Samotná represe totiž nefunguje a nedávný anonymní světový průzkum odhalil, že dětská pornografie má i negativní dopad na život, duševní zdraví a vztahy těch, kteří ji sledují.

Většina z nich se ale nikdy nepokusila vyhledat pomoc a jen třináct procent získalo potřebnou léčbu. „Někteří respondenti uvedli, že navazují i kontakt s nezletilými. Vyjádřili obavy ze spáchání sexuálně motivovaného trestného činu. Včasná intervence a poskytnutí odborné pomoci je proto zásadní,“ zdůraznil koordinátor a výzkumník projektu BRIDGE Dominik Jozefík.

Podle portálu statista.com je celosvětově evidováno více než 255 tisíc případů internetových stránek, z nichž každá může obsahovat desítky až stovky materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí.

V České republice bylo podle policejních statistik za rok 2023 evidováno téměř 5 000 trestných činů v souvislosti s dětskou pornografií a zneužíváním dětí (§§ 192, 193), z nichž bylo objasněno pouze 44 %. Skutečný rozsah problému však může být podle odborníků několikanásobně větší.

zdroj: Národní ústav duševního zdraví