Daňové přiznání je potřeba podat včas
Letos je nejzazším termínem pro podání přiznání k dani z příjmů v písemné podobě první pracovní den v dubnu, tedy 2. duben. Kdo je bude podávat elektronicky, má čas až do 2. května. V případě, že za vás daňové přiznání podává daňový poradce nebo advokát, můžete využít lhůtu prodlouženou až do 1. července. Ve stejných lhůtách je třeba rovněž uhradit stanovenou daň.

Deník pro čtenáře připravil speciál o daňovém přiznání. Najdete ho ZDE.

Povinné elektronické podání pro OSVČ
Podnikatelé s povinně zřízenou datovou schránkou musí daňové přiznání podat už jen elektronicky. Mohou tak učinit buď přes portál MOJE daně, anebo přes datovou schránku. V tom případě je potřeba dát si pozor, aby je zaslali ve formátu XML a nikoli jako PDF. U portálu MOJE daně jim ale nebezpečí chyby nehrozí, systém si správný formát vytvoří automaticky.

OSVČ by neměly zapomenout na povinné elektronické podání
Podnikatelé (OSVČ) se zpřístupněnou datovou schránkou musí povinně podávat daňové přiznání elektronicky. To lze učinit podáním přes portál Moje daně, či přímo přes datovou schránku. U té je třeba dbát na to, aby bylo podání ve správném formátu (XML), a nikoliv například ve formátu PDF.

Kdo ještě nemusí podávat přiznání elektronicky
Postaru v papírové formě mohou stále podávat daňové přiznání fyzické osoby, které nemají zřízenou datovou schránku. Lidé, kterým byla datová schránka zřízena a zpřístupněna ze zákona, nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů v elektronické formě pouze v případě, že za celý rok 2023 neměli ze samostatné činnosti vůbec žádné příjmy.

| Video: Youtube

Vyplňte trvalé bydliště a nezapomeňte na podpis
I když se dlouhodobě zdržujete na jiném místě, v přiznání musí být uvedena adresa trvalého bydliště. „Chybné vyplnění adresy však může vést k tomu, že člověk přiznání podá na jiný finanční úřad než na svůj místně příslušný a podání pak nemusí být na příslušný finanční úřad doručeno včas,“ uvedla daňová poradkyně společnosti BDO Monika Lodrová. Při podání přiznání v papírové podobě se vyplatí překontrolovat, zda je správně podepsáno. Pokud žádáte o vrácení přeplatku, musí se podepsat rovněž žádost o jeho vrácení.

Pozor na přílohy
Na uplatnění různých položek pro snížení daňové povinnosti bývá potřeba doložit řadu podkladů. Některé z nich bývají na podpisové straně formuláře daňového přiznání přímo uvedeny. „Z naší zkušenosti osoby často nepřikládají k daňovému přiznání přílohy, které v seznamu výslovně uvedeny nejsou,“ podotkla Lodrová. Může se však stát, že ani bez nich správce daně nárok neuzná. Na přílohu lidé zapomínají například při odpočtu uhrazených úroků z hypotečního úvěru, anebo u příspěvků na penzijní či životní pojištění.

Školkovné a sleva na studenta letos naposled
Přestože byla k 1. lednu 2024 zrušena sleva na studenta a sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné), můžete si obě tyto slevy v přiznání k dani z příjmů za rok 2023 stále uplatnit. Jejich zrušení se projeví až v daňovém přiznání za rok 2024, které budete podávat v roce 2025.

Školkovné jen do výše skutečných výdajů
Pokud lidé chtějí uplatnit slevu na daních za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné), mohou tak ze zákona učinit pouze ve výši skutečně vynaložených výdajů. Mnohdy však uplatňují maximální možnou slevu ve výši 17 300 korun, i když na tak vysokou slevu vzhledem k nižším skutečným nákladům nemají nárok.

Slevu daně na dítě uplatní jen jeden rodič
Rodiče mohou v daňovém přiznání uplatnit slevu na vyživované dítě až do jeho osmnáctých narozenin, u studentů až do 26 let. Sleva se ale vztahuje pouze na jednoho z rodičů. „Pokud si daňové zvýhodnění uplatňují oba rodiče za stejné dítě, správce daně to zjistí jednoduše podle dostupných údajů, jako je rodné číslo dítěte,“ varuje Lodrová.

Háček je i ve slevě na manželku
Oblíbenou cestou ke snížení daňového základu bývá využití slevy na manželku nebo manžela. Podmínkou pro nárok na ni je, aby jejich vlastní příjmy byly nižší než 68 tisíc korun. Při vyplňování daňového přiznání je potřeba pohlídat si, co se do tohoto limitu započítává a co už ne. Započítávají se do něj totiž i osvobozené příjmy, jako jsou příjmy z dědictví či darů i dávky nemocenského pojištění, tedy například peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné či dočasná pracovní neschopnost. Naopak se do něj nezapočítávají dávky státní sociální podpory, jako jsou rodičovský příspěvek či přídavek na dítě.

Úroky z hypotéky
Jako nezdanitelné části základu daně můžete úroky z hypotečního úvěru použitého na bydlení nárokovat jenom v případě, že jste vlastníkem dané nemovitosti, anebo pokud ji používáte k trvalému bydlení. V případě, že ji užíváte k rekreaci anebo nájmu, na tuto úlevu od daňové povinnosti můžete zapomenout.