„O pravidelný dialog s opozicí se snažím. Loni jsem dvakrát svolal schůzku k zahraniční politice a českému předsednictví v EU. V některých věcech jsme dosáhli dohody, kterou pak ale opoziční strany nedodržely, když během předsednictví vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka jedná pravidelně s ANO i SPD o důchodové reformě. Na dialog ale musejí být dva a myslím, že opozice příliš neusiluje o to, aby se s námi na něčem domluvila ve prospěch českých občanů,“ řekl Petr Fiala.

Vláda ve středu 29. března zasedala v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Premiér sdělil, že podobné výjezdy se budou konat zhruba čtyřikrát do roka. Cílem je osahat si problémy přímo na místě a v souvislostech. Jednali ministři se starosty také o České poště? „To nebylo zásadní téma. Občany v těchto regionech trápí hlavně dopravní obslužnost, dostupnost lékařských služeb, posílení cestovního ruchu jako příležitost třeba pro rozvoj Jesenicka,“ reagoval předseda vlády.

Poštu potřebujeme

Tento díl debaty byl ovšem věnován České poště. Jde o státní podnik, jenž zaměstnává na 25 tisíc lidí a provozuje 3 200 poboček. Je ztrátový, a to už několik let. Loni propad činil 1,37 miliardy korun. Není naprosto iluzorní tvrzení ministra vnitra Víta Rakušana, že se tento stav podaří na základě transformačního plánu za dva roky zvrátit?

„Je to reálná záležitost. Českou poštu potřebujeme, některé její služby nejsou nahraditelné. V současné podobě je ale neudržitelná a řítí se ke krachu. Bohužel její reorganizace měla být provedena dávno. Předchozí vlády to věděly, ale neměly odvahu něco udělat a Andrej Babiš, když řeční na demonstracích, by si měl sáhnout do svědomí. Nechal nám jeden problém za druhým, od nezabezpečené energetiky přes obrovské deficity až po Českou poštu,“ shrnul Fiala.

Privatizace není řešení

Proč vláda poštu neprivatizuje, jako to udělali ve Velké Británii nebo v Německu? Vždyť služby by si od soukromého majitele mohl stát kupovat a možná by to vyšlo levněji než reorganizace za osm miliard. Kromě toho odborář Evžen Dvorský tvrdí, že řadu služeb si už dnes objednává od externích dopravců a poskytovatelů.

„Nechoďme ode zdi ke zdi. Součástí transformace bude i komercionalizace části služeb České pošty, ale to není jediná věc. Především stát musí jasně definovat, co od ní očekává a za kolik se to má pořídit. Takové služby musí zaplatit a zbytek může probíhat na komerční bázi,“ vysvětlil Fiala. „Příčinou nahromaděných problémů je, že na jedné straně stát požadoval služby, které neměl dostatečně specifikované a financované a na druhé straně se pošta nepřizpůsobila změnám, jež se odehrávají ve společnosti. Mám na mysli výrazný úbytek listovních zásilek, přesun do digitálního prostoru. Plán, který předložil ministr Rakušan, má šanci uspět a dostat poštu do kondice,“ konstatoval.

Premiér Petr Fiala o transformaci České pošty:

Premiér Petr Fiala o nutnosti transformace České pošty | Video: Deník

Kdo zaspal, Babiš, nebo Fiala?

Stínová ministryně za ANO Jana Mračková Vildumetzová ovšem tvrdí, že současná vláda už měla konat dříve. Česká pošta byla v roce 2021 ve ztrátě půl miliardy korun, letos už by to mohly být dvě. A jak je možné, že stát si od svého podniku objednává služby, ale platí za ně pozdě nebo vůbec, takže pošta si musí půjčovat od komerčních bank za vysoký úrok? Nepřichází reorganizace pozdě, když se kupříkladu vědělo, že od letošního roku si živnostníci musejí povinně zřídit datové schránky, a přestanou proto posílat doporučené zásilky?

„Je to absolutně pozdě. Hlavně minulá vláda měla něco udělat, ale neudělala nic. Strčila hlavu do písku jako před všemi problémy, které Česká republika má. My jsme změnili management České pošty, vyměnili dozorčí radu, kde nyní zasedají i lidé ze zahraničí. Dobrá transformace vyžaduje přípravu a nějaký čas trvá. Měla ale proběhnout před mnoha lety. Určitě by byl vhodnější rok 2018 než 2023. Už jsme se ocitli za změnami, které všichni vidíme. Každý nechť se podívá, jaké poštovní služby využíval před deseti lety a jaké dnes. Pohledy a dopisy už skoro nikdo neposílá. Odtud pak musí vycházet zadání pro Českou poštu,“ zdůraznil Petr Fiala. Zároveň hned vyzval k zamyšlení, zda opravdu potřebujeme, aby listonoši nosili zásilky každý den. V řadě zemí, kde poštovní úřady prošly úspěšnou transformací, se doručuje třeba třikrát týdně.

Rušení poboček a prázdné budovy

Moderátorka podotkla, že jde o relevantní otázky, na něž vláda musí najít rychlou odpověď a pak hlavně odvahu svůj záměr uskutečnit. Dále ji zajímalo, zda už se ví, co se stane s budovami, kde sídlí 300 poboček, jež budou do července zrušeny? „To je věc, která se musí řešit místo od místa. Redukční proces probíhá na odborné bázi, nejde o politické rozhodnutí. Dělá to Česká pošta ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. První, kdo se dozví o tom, které pobočky se zruší, budou starostové příslušných obcí a měst. Další kroky včetně využití budov, budou následovat. Mohu ale občany ujistit, že nebudou rušeny pobočky tam, kde existuje jediná v obci,“ slíbil ministerský předseda.

Trvá ale na tom, že jde o vysoce odborné manažerské rozhodnutí, neboť si nelze sednout k mapě a škrtat pobočky, kde to zrovna politiky napadne. Komunikace se starosty se bude týkat i těch případů, u nichž vzniknou pochybnosti o správném vyhodnocení situace v daném místě.

„Korekce budou možné. Jedním z kritérií bude i dostupnost. Rušení poboček je ale nezbytný krok k tomu, aby byla celá síť efektivní. Nějaký překotný krok typu privatizace by nebyl vhodný. Obyvatelé očekávají, že budou mít poštovní služby v rozumném dosahu a že je do značné míry bude garantovat stát. Jsme přesvědčeni, že dobrá transformace České pošty povede k finanční udržitelnosti systému a zároveň k jeho dobrému fungování ve prospěch klientů, tedy občanů,“ uzavřel premiér 26. debatu Deníku.