„Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření ohledně podání odvolání," uvedla Klára Sklenářová, mluvčí Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou. Dle rozsudku se Bajer dopustil hrubé nedbalosti, když způsobil značnou škodu tím, že porušil zákonem uloženou povinnost při opatrování cizího majetku. Soud Kundratice ohledně náhrady škody odkázal na občanskoprávní řízení.

Věc souvisí se zpronevěrou 541 289 korun z obecní pokladny, které si takto nezákonně „přivydělala" Iva Šotnerová. Ta pracovala pro Kundratice jako účetní. Za zpronevěru byla před měsícem pravomocně odsouzena na dva roky vězení, podmíněně s tříletým odkladem.

Podle žaloby schvaloval bývalý starosta faktury za služby pro obec. Faktury mu předkládala Šotnerová k odsouhlasení. Tímto jednáním jí Bajer vytvořil podmínky pro nezákonné obohacování.

Účetní třeba od roku 2010 do roku 2014 vystavila fiktivní daňové doklady za zpracování účetnictví pro obec. Do knihy došlých faktur zaúčtovala doklady od smyšleného dodavatele nebo faktury s označením skutečných firem, jež si ale nechala „zaplatit" ve třiceti případech na vlastní účet a dvakrát i na účet manžela. K líčení byla Šotnerová předvolána jako svědek. Před soudem ale odmítla vypovídat.

Státní zástupce i obhájce obžalovaného zdůraznili, že nezpůsobil obci škodu úmyslně. „Soud má za to, že trest je dostatečný," sdělil samosoudce Jiří Večeřa a trest označil za výchovný.

„Jsem tím vším zdrcen," řekl Stanislav Bajer. V Kundraticích byl od roku 1994 starostou dvacet let. Jak popsal, dokud se o obecní peníze starala předchůdkyně Šotnerové, vždy bylo účetnictví v pořádku. „Stejně jsem bohužel pak důvěřoval i paní Šotnerové," dodal.

„Z lidského hlediska lze chápat, že jí věřil jako předchozí účetní, která pracovala příkladně. Škoda ale byla způsobena," podotkl soudce.