V roce 2016 bylo trestně stíháno celkem 658 osob. Z tohoto počtu bylo 332 recidivistů, 95 žen a 31 osob mladších 18 let. „U 133 trestných činů spáchaných od začátku roku do konce prosince policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Osoby mladší 18 let spáchaly celkem 33 trestných činů," podotkl Linhart.

V minulém roce došlo na Žďársku k celkem 435 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich podařilo třicet tři procent. „Ve 116 případech se jednalo o krádeže vloupáním, ve 234 případech o krádeže prosté a 85 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy," uvedl David Linhart.

Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat (18 případů), rodinných domků (15 případů), bytů (11 případů) a obchodů (9 případů). „Odcizeno bylo patnáct motorových vozidel," sdělil Linhart. V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili policisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 154 lidem.