Proč vás soudkyně Krčmářová odvolala z postu konkurzní správkyně Bosu?

Protože jsem prodávala movité věci firmy, třeba šicí stroje. Do skladů ale zatékalo a strojům hrozilo znehodnocení, proto jsem je mohla prodat. Jinak by to nešlo, protože byly předmětem vylučovací žaloby. Soudkyně Krčmářová tvrdila, že jim znehodnocení nehrozilo, a proto jsem jejich prodejem porušila zákon.

Byly i jiné důvody vašeho odvolání?

Ano. Podle mě bylo hlavním důvodem to, že jsem se vzepřela celé té skupině okolo soudkyně Krčmářové. Tlačili mě k tomu, abych prodala areál Bosu za nesmyslně nízkou cenu. A navíc, abych ji dražila u společnosti Prokonzulta. Obojí jsem odmítla.

Jak jste byla tlačená ke spolupráci s Prokonzultou?

První dražba areálu Bosu byla u nich a vydražit se nám ho nepodařilo. Nutili mě k tomu, abych ho prodala skoro za třetinu znaleckého posudku. Když jsem to odmítla, začala si mě zvát soudkyně Krčmářová na kobereček, stále častěji mi lidé z Prokonzulty volali na mobil a několikrát mě nutili na školení k manželovi paní soudkyně doktoru Krčmářovi, který pracuje v konkurzním úseku Nejvyššího soudu v Brně. Nikdy jsem tam ale nešla.

Soudkyně i nový konkurzní správce Petr Sedláček tvrdí, že za víc než necelých sedm milionů Bos prodat nešel.

To není pravda. Měla jsem několik kupců, kteří byli ochotni ho koupit za víc. Jeden třeba nabízel dvanáct milionů. O všech zájemcích soudkyně věděla. Problém byl v tom, že se možný kupec třeba vůbec nedozvěděl o dražbě. Uveřejnili ji totiž schválně přes vánoční svátky. Někteří zájemci mi už tehdy říkali, že mají ten areál slíbený za podstatně nižší cenu. Když jsem ho později chtěla prodat jiným způsobem než dražbou, ihned jsem dostala zákaz s čímkoliv nakládat.

Co následovalo po vašem odvolání?

Začali po mně vymáhat milion sedm set tisíc, které jsem podle nich nezákonně zaplatila za účetnictví, inventarizaci majetku a podobně. To jsou přitom úplně standardní věci. Je to jejich běžný postup, snaží se člověka zničit ekonomicky i společensky.

Říkáte běžný postup. Je takových případů více?

Poté, co jsem se s tou skupinou pustila do křížku, začali se na mě obracet další správci i firmy se stejnými zkušenostmi. Je jich mnohem víc, než se zatím ví.