Kauza údajně zmanipulovaného výběrového řízení na nové provozovatele pohřebních služeb na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou končí. Alespoň pokud jde o trestní oznámení, které v této souvislosti podala pražská detektivní agentura Aries na začátku dubna. Po žďárském státním zastupitelství, které případ shodilo velmi rychle ze stolu v druhé polovině dubna, dospěli nyní k témuž rozhodnutí i žalobci nadřízené jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Pohřební služba. Ilustrační foto.
Kauza pohřebnictví: trestní oznámení na žďárskou radnici smetli žalobci ze stolu

Ti na podnět detektivní kanceláře přezkoumávali správnost žďárských kolegů. „Závěry učiněné v dané věci Okresním státním zastupitelstvím ve Žďáře nad Sázavou jsou správné, neboť z uváděných skutečností v trestním oznámení nejde o podezření ze spáchání trestného činu,“ napsala státní zástupkyně z jihlavské pobočky Lenka Fortelná ve vyrozumění, které má Deník k dispozici.

Trestní oznámení mířilo na členy komise města, která vybírala nové provozovatele pohřebních služeb. Radní tím chtěli docílit větší konkurence i vylepšení služeb pro občany. To se ale nelíbilo do té doby fungující firmě Pietas – Vysibla. Upozorňovala na to, že mohou nastat nejrůznější problémy, protože si budou pouze překážet.

Jak šel čas:

- trestní oznámení podala na začátku letošního dubna Detektivní agentura Aries z Prahy

- oznámení směřovalo k členům výběrové komise města pro zneužití pravomoci úřední osoby a zvýhodnění při zadávání veřejné zakázky

- v polovině dubna OSZ ve Žďáře nad Sázavou rozhodlo, že nejde o trestný čin

- oznamovatel se obrátil na nadřízené KSZ v Brně, pobočka Jihlava

- podnět k prověření podmínek zakázky dostalo i ministerstvo vnitra. Zatím nerozhodlo

- v pondělí 20. června KSZ v Brně, pobočka Jihlava taktéž rozhodlo, že nejde o trestný čin

- detektivní agentura i nadále zvažuje další kroky. Ve hře je občanskoprávní žaloba i další stížnosti, například na NSZ v Brně

Firmě Pietas - Vysibla, která se do soutěže také přihlásila, se nelíbil ani způsob, jakým radní dvě nové firmy vybrali. Oni sami neuspěli. Do věci se pak vložili najatí soukromí detektivové.

Ti sice oznámení podali na neznámého pachatele, ale směřovalo k členům výběrové komise pro zneužití pravomoci úřední osoby a zvýhodnění při zadávání veřejné zakázky. „Komise upřednostnila jednu firmu před druhou, přestože u jedné zcela chyběla cenová nabídka za pronájem. Místo toho, aby ji vyřadila, dodatečně ji oslovila, aby nabídku doplnila. Nabídka ale byla nižší, než radnice za pronájem požadovala. Přesto komise vybrala nabídku, která nebyla úplná. Umožnila tak jedné firmě svou nabídku doplnit více než měsíc po uzávěrce soutěže,“ popsal největší problém Jan Švandrlík z agentury Aries.

„Jakkoliv lze pochybovat o správnosti postupu výběrové komise při výzvě k doplnění přihlášky na adresu pohřební služby, ani to i s ohledem na další okolnosti nezakládá důvodné podezření ze spáchání trestných činů. Tento závěr orgánů činných v trestním řízení však nebrání uplatnit své nároky civilní žalobou,“ napsala žalobkyně Fortelná.

Podle informací Deníku je nyní žaloba k občanskoprávnímu soudu velmi pravděpodobná. Ta by měla i nadále směřovat k údajně protiprávnímu postupu radnice při výběrovém řízení. Pokud se tak stane, půjde zřejmě o nejdůkladněji prověřenou zakázku ve Žďáře za posledních několik let. „Navrhuji ještě podat žádost na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně o přezkum v této věci, neboť to nechci takto nechat být,“ uvedl Švandrlík. Podnět k prověření zakázky dostalo i ministerstvo vnitra. To zatím nerozhodlo.

V případu se na začátku angažoval i jáhen římskokatolické farnosti ve Žďáře Vladimír Lacina. „Nelíbilo se mi, že se město snaží odstavit společnost, která tu léta bez jakýchkoli problémů fungovala a lidi s ní byli spokojeni,“ uvedl Lacina, který postup žalobců nechtěl komentovat.

O tom, jak fungují nové společnosti, nemá jáhen žádné informace. „Zatím jsme s nimi nepřišli do styku. Církevní obřady nadále děláme s původní firmou,“ dodal Lacina.

Nové společnosti pohřbívají na Zelené hoře od 1. května a podle informací Deníku bez problémů „Nemáme žádné stížnosti na jejich práci. Naopak nám vyšli vstříc s tím, že pro nás budou dělat sociální pohřby, což se týká zemřelých, kteří nemají žádné příbuzné nebo patřili do sociálně slabší skupiny obyvatelstva,“ sdělila Deníku místostarostka Žďáru Ludmila Řezníčková.