Protichůdná rozhodnutí Ústavního soudu v kauze bývalé učitelky Hany Humpolíkové, která za nezákonné řetězení smluv na dobu určitou vysoudila po Základní škole Švermova ve Žďáře nad Sázavou čtyři miliony korun, dělily pouhé tři roky.

Zatímco v roce v roce 2013 ÚS žalobu Humpolíkové zamítl jako zjevně neopodstatněnou, o tři roky později v roce 2016 ÚS zcela otočil a žalobě proti škole vyhověl. Pro školu to byl šok. Znamenalo to, že bývalé učitelce musí zpětně vyplatit ušlou mzdu necelé čtyři miliony korun včetně úroků z prodlení.

Jaroslav Ptáček ze žďárské Základní školy Švermova.
Ředitel školy ve Žďáře nad Sázavou podal žalobu na stát

„Vůbec jsme tomu rozhodnutí nerozuměli a dodnes nerozumíme. Tentýž soud totiž žalobu už jednou odmítl. Prakticky to znamenalo, že výpověď paní Humpolíkové byla rázem neplatná, a aniž bych to tušil, tak u nás byla i poté zaměstnána dalších devět let,“ kroutí nad postupem ÚS ředitel školy Jaroslav Ptáček.

Ten se rozhodl podat na stát žalobu. Deník o tom jako první informoval v pátek. Ředitel poukázal především na to, že všechny soudy nižší instance včetně Nejvyššího v Brně, vždy žalobu Humpolíkové zamítly jako zjevně neopodstatněnou s tím, že nebylo porušeno její právo na spravedlivý proces. V roce 2013 to ve svém prvním rozhodnutí učinil i Ústavní soud. Co se poté změnilo, že ÚS změnil názor?

„V posuzované věci obecné soudy při svém rozhodování nedostatečně přihlédly k tomuto specifickému charakteru pracovněprávního vztahu a při interpretaci příslušných ustanovení zákoníku práce týkajících se takzvaného řetězení pracovních poměrů, preferovaly toliko zájmy zaměstnavatele,“ napsal ve svém rozhodnutí v roce 2016 soudce zpravodaj Jan Musil.

Nežádoucí důsledky

Mluvčí ÚS Miroslava Čihalíková Sedláčková k tomu aktuálně upozornila na nerovnovážné postavení smluvních stran. „Zaměstnavatel vystupuje jako strana silnější, zatímco zaměstnanec se nalézá ve slabším postavení. Je úkolem nejen zákonodárce, ale též státních orgánů, včetně soudů, aby právní úpravou a její aplikací byly eliminovány nežádoucí sociální důsledky této faktické nerovnováhy. Říkáme, že zaměstnanci a zaměstnavatelé nejsou v rovnovážném postavení, ale platí, že zaměstnanec vždycky tahá za kratší konec provazu, a proto je potřeba ho chránit, obdobně třeba funguje princip ochrany spotřebitele,“ vysvětlila mluvčí.

Ředitel Ptáček se bránil tím, že postupoval přesně podle tehdejších platných pracovněprávních vztahů a takzvané řetězení smluv na dobu určitou mu to umožňovalo. Podle Ptáčka tak dal ÚS bývalé učitelce do ruky „zbraň“, kterou podle něj nyní využívá a podává jednu žalobu za druhou. Žalob bylo podle něj nepočítaně.

„Několikrát zpochybňovali kompetentnost či podjatost soudce, což trvá rok dva. Od roku 2007, kdy nám daly za pravdu soudy nižší instance, napadají všechna rozhodnutí. Aktuálně je v běhu exekuční řízení kvůli jejím dalším nárokům. V té souvislosti bych chtěl upozornit na nesmysl, který se už dva roky vyskytuje ve veřejném prostoru, a to, že je škola v exekuci. Není to pravda, pouze běží exekuční řízení,“ upozorňuje Ptáček.

Hana Humpolíková přes svého právního zástupce Deníku sdělila, že škola je v exekuci od prosince 2020.

Ilustrační foto.
Lidé ve Žďáře stárnou, mladí odcházejí. Město má tipy, jak je přilákat zpět

„S návrhem na zastavení exekuce nebyl u soudu ředitel úspěšný. Pravomocně o tom rozhodl Krajský soud v Brně letos v červnu. Aktuální je proto exekuční příkaz z 12. srpna, kde jsou dosud v exekuci nezaplacené částky rozepsané. Co je to přesne za častku vám nepovim, protože to nevim, ale předpokládám že je to zbytek jistiny,“ tlumočil stanovisko Humpolíkové advokát Michal Janovec. Kromě toho bývalá učitelka uvedla, že se nebude nadále ke kauze vyjadřovat.

Žalobou na stát podanou přes Ministerstvo spravedlnosti se ředitel Ptáček domáhá vrácení čtyř milionů korun a dalšího půl milionu žádá za nemajetkovou újmu, protože spor trvá už několik let a zasahuje do chodu školy i její pověsti. Ministerstvo se podle právního zástupce školy na žalobu nijak nereagovalo, proto nyní leží na Okresním soudě ve Žďáře nad Sázavou. Kdy začne soud žalobu projednávat, není zatím jasné.