Most se zřítil na šest dělníků v září 2014. Čtyři dělníci pod tunami suti na místě zemřeli. Dva dělníky se podařilo zachránit.

Inspektorát rozdal pokuty koordinátorce bezpečnosti práce, Marie Hubkové z Pelhřimova, a dvěma stavebním firmám Strabag a Bögl a Krýsl v celkové výši 1,5 milionu korun. Koordinátorka mohla dostat pokutu maximálně 300 tisíc korun. „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl shledán vinným tím, že nezajistil, aby plán bezpečnosti práce obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště, postupy týkající se mostu ve Vilémově zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce," napsala v rozhodnutí vedoucí právního oddělení inspektorátu Dagmar Plocková Mahrová.

Firmy podle inspektorů porušily předpisy tím, že nestanovily pracovní postupy a neorganizovaly práci tak, aby zaměstnanci provádějící práce byli chráněni před riziky vzniklými v průběhu těchto prací při činnosti druhého zhotovitele. Jinými slovy se firmy vzájemně neinformovaly o možných rizicích, nebo byly informace podávány v nedostatečném rozsahu a zprostředkovaně a nebylo kontrolováno, zda je na ně reagováno potřebnými opatřeními.

„Jeden ze zhotovitelů byl potom shledán vinným ještě tím, že plně neseznámil zaměstnance, kteří prováděli práce pod mostem, s veškerými riziky vzniklými v průběhu prací," dodala Mahrová.

Rozhodnutí inspektorátu není pravomocné. Subjekty ještě mají možnost se proti rozhodnutí odvolat. Ve dvou případech už se tak stalo.
Tragédii ve Vilémově vyšetřují i havlíčkobrodští kriminalisté. Na základě znaleckých posudků obvinili deset lidé z řad firem, koordinátorů bezpečnosti práce a mezi obviněnými je i úředník Kraje Vysočina. Všem obviněným hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až deset let vězení.