„Krátce po půlnoci bylo zjištěno, že jeden z mužů zapálil plastovou láhev, odhodil ji a chystal se zapálit další,“ popsal Luboš Skřivánek, zástupce vedoucího žďárských strážníků.

Policejní hlídka proto ihned vyrazila na místo, kde zajistila uhašení hořících lahví. Ukázalo se také, že oba vandalové patří mezi známé žďárské bezdomovce.

Policisté jim proto důrazně domluvili a donutili je, aby si po sobě místo uklidili. „Při zásahu jsme objevili ještě dalšího muže bez domova, který ležel opodál a spal,“ dodal Luboš Skřivánek. Jelikož bezdomovec nepatřil mezi žďárské „známé firmy“, policisté jej ještě prověřili.