Orlová ve škole ve Žďáru nad Sázavou v říjnu 2014 zabila šestnáctiletého studenta Petra Vejvodu, který bránil spolužačku, a zranila další studentky i policejního vyjednavače.

Podle znalců byla sedmadvacetiletá Orlová v době činu nepříčetná a trpí paranoidní schizofrenií. Do zabezpečovací detence ji loni poslal krajský soud jako mimořádně nebezpečnou osobu, která musí být izolována od společnosti. 
O tom, zda zůstane v detenci, či ne, musí soudy rozhodovat každý rok.

Soudce Libor Hanuš respektoval rozhodnutí komise detenčního ústavu, která se jednohlasně shodla na tom, že by Orlová měla 
v zařízení i nadále zůstat.

„Pořád jde o mimořádně nebezpečného člověka, který zatím není schopen adekvátně zvládnout léčbu 
v civilním zdravotnickém zařízení," uvedl soudce.

Podle něj jde rovněž 
o účinnou ochranu zájmů poškozených a lidí, kteří jednáním Orlové trpěli.

„Zařazení chovankyně do mírnějšího režimu, například v psychiatrické nemocnici, je rizikové i s ohledem na její schopnost obelhat 
a manipulovat s lékaři ve svůj prospěch," konstatoval soudce Libor Hanuš. Ten připomněl, že Orlová byla 
v únoru 2014 propuštěna 
z ústavní péče, kde pobývala, protože už v roce 2012 zaútočila na žáky v Havířově, odkud pochází. Orlové se tehdy podařilo oklamat lékaře, když tvrdila, že užívá léky, přestože to nebyla pravda.

Úterní rozhodnutí zatím není pravomocné. Orlová se totiž nevzdala stížnosti proti rozhodnutí a ponechala si lhůtu na vyjádření. Žalobce Ivo Hahn se stížnosti vzdal.

Barboru Orlovou do soudní síně přivedla eskorta spoutanou. Na sobě měla civilní oblečení. Během pobytu v soudní síni měla pouta sundaná.

Orlová soudu řekla, že je jí líto, co se stalo. „Mrzí mě to. Nechtěla jsem nikomu ublížit. Trpěla jsem bludy, ale dnes už jsem v tomto směru zdravá. Pokud jsem nebezpečná, tak pouze sama sobě. Sebevraždu ale neplánuji, protože by to nic nevyřešilo," vypověděla.

Postěžovala si na to, že by potřebovala lepší psychiatrickou léčbu. „Beru pouze léky. Injekce dostávat nemohu, protože jsou prý drahé," uvedla Orlová.

Člen komise u soudu potvrdil, že Orlová injekce nedostává, protože je to finančně náročné. Podle něj to ale z medicínského hlediska nehraje roli. Orlová
 by musela injekce bezpodmínečně dostávat, pokud 
by byla z detence propuštěna.

MÁ SVŮJ POKOJ 
A UČÍ SE ANGLICKY

Účelem detence je podle člena komise izolace od společnosti. Lékař také potvrdil, že se Orlová aktivně zapojuje do denního řádu 
v ústavu a nejsou s ní žádné kázeňské problémy. Za celou dobu se u ní pouze jednou projevila sluchová halucinace. Nikdy se nezachovala nepřátelsky či agresivně ke svému okolí.

Orlová také popsala, jak 
v detenčním zařízení tráví čas: „Mám svůj pokoj a učím se anglicky." Využívá také účast na různých kroužcích, sleduje televizi a poslouchá hudbu.

Po těchto větách opustil soudní síň otec zavražděného studenta Kamil Vejvoda.

„Už jsem to nemohl poslouchat. Vadila mi její neupřímnost. Měl jsem z toho špatný pocit. Možná si uvědomuje, co udělala, ale je to neomluvitelné. Opravdu je to nebezpečný člověk," svěřil se s pocity Kamil Vejvoda, který se před zahájením soudního jednání obával, že by mohla být Orlová z detence propuštěna.

Matka Orlové naopak tušila, jak soud dopadne. „Nevěřím, že by ji pustili 
z detence. Dnešní soud je jen formalita – zůstane
tam, i proto, že je tam krátkou dobu. Jsem její matka 
a chci pro ni to nejlepší. Udělala velké pokroky 
a uvědomuje si, že byla nemocná. Příští rok už bych chtěla udělat všechno pro to, aby byla přeřazena do psychiatrické nemocnice blíž domovu," svěřila se Deníku matka.

Dceru se snaží navštěvovat každých čtrnáct dní. Vozí ji balíčky i čisté prádlo. „Nechci, aby chodila 
v ústavním úboru," podotkla matka.

Orlová po svém zadržení tvrdila, že ji ovládá nějaký vesmírný stroj a je sledovaná bývalým přítelem. Do školy ve Žďáru nad Sázavou vtrhla, protože chtěla na své problémy upozornit, a věřila, že ji policisté během zákroku zastřelí. Proto vzala jako rukojmí dívku, kterou bodla do břicha a vážně ji zranila. Předtím zranila další studentku.

Policejní vyjednavač Petr Gruber nakonec docílil toho, že Orlová souhlasila s výměnou zraněné dívky za vyjednavače. Smrtelné zranění však utrpěl student Petr Vejvoda, který se zraněné dívky zastal. Orlovou nakonec zneškodnili policisté pomocí elektrického paralyzéru.

Matka Orlové ale věří, že dcera úmyslně nikoho neubodala, ale šlo o nešťastnou shodu okolností, při níž si mladík sám naběhl na nůž, kterým na něj Orlová údajně pouze jen mířila.

O dalším osudu Barbory Orlové bude soud rozhodovat znovu za rok.