Majitel prodejny, ve které byl alkohol uskladněn, nebyl na vyzvání schopen předložit doklady týkající se toho, že inkriminovaných téměř osm desítek lahví je skutečně podle zákona zdaněno.

„Předložené paragony neobsahovaly náležitosti podle zákona o spotřebních daních a lihoviny na nich uvedené nebylo možné spolehlivě ztotožnit s lihovinami, které se nacházely v provozovně,“ popsala tento nedostatek mluvčí Celního ředitelství Brno Lada Temňáková.

„Kontrolovaná osoba tudíž na místě neprokázala zdanění předmětných vybraných výrobků, a z tohoto důvodu byly zajištěny,“ dodala mluvčí Temňáková. Doplnila také, že nemůže kvůli neveřejnosti daňového řízení uvést název obce, ve které se zásah udál, protože se jedná o malou ves, kde by bylo příliš zřejmé, o koho se jedná.

Pokud se majiteli prodejny nepodaří prokázat, že sporné lihoviny byly zdaněny, jeho zadržené zboží propadne státu. Kromě toho s ním bude zahájeno daňové řízení, při němž bude stanovena a vybrána spotřební daň z lihu. „Předběžně vyčíslená výše spotřební daně činí více než čtyři tisíce korun,“ upřesnila Lada Temňáková. Dodala, že v případě, že se skutečně prokáže, že obchodník porušil zákon, může se navíc dočkat ještě sankce za neznačení lihu.