Je to už druhé obdobné rozhodnutí. Okolnostmi, za nichž loni vyhrály výběrové řízení dvě společnosti Charon J+J z Polné a RV Pohřební služba Vevera z Jihlavy, se před časem odmítlo zabývat i státní zastupitelství. Trestní oznámení podávala detektivní kancelář z Prahy na popud pohřební služby Pietas Vysibla z Třebíče. Soutěž podle pohřební služby nebyla férová.

Obřadní síň  na Zelené hoře.
Pohřbívání na Zelené hoře má další otazník: výpověď pohřební služby

„Na základě prověřování jsme nezjistili, že by došlo k trestnému činu a případ jsme odložili,“ informovala ve čtvrtek 20. července bez dalších podrobností mluvčí policie Michaela Lébrová. Stalo se tak pouhý den poté, co tatáž mluvčí na dotaz Deníku uvedla, že k případu nemá nové informace.

Zástupce detektivní kanceláře považuje aktuální rozhodnutí policie za sporné a předčasné. „S odložením věci nesouhlasíme. Navíc jsem byl vyšetřovatelem po telefonu informován, že neobdržíme usnesení o odložení věci, protože podle právního názoru policie a státní zástupkyně není důvod, abychom usnesení dostali, jelikož v této věci je poškozenou stranou veřejnost, kterou ale já prý nezastupuji. To je absurdní až protiústavní názor,“ míní detektiv Švandrlík.

Za pravdu mu dává advokátka Markéta Vítová. Usnesení je navíc důležité proto, aby proti němu mohla kancelář podat oficiální stížnost, a pokusit se tak ještě názor policie zvrátit. „Podle novely trestního řádu jsou orgány činné v trestním řízení povinné usnesení o odložení věci doručit i osobě, která o sobě prohlašuje, že jí příslušejí práva poškozeného,“ cituje Vítová zákon. Detektivní kancelář trestní oznámení podávala na základě plné moci klienta. Detektivní kancelář nyní zvažuje další postup. Nejspíš ale stejně stížnost podá. Rozhodovat o ni ale bude tatáž státní zástupkyně, která už jednou případ smetla ze stolu. Není proto vyloučeno, že celý spor doputuje znovu na Nejvyšší státní zastupitelství do Brna.

Ilustrační foto.
Zlom v boji o pohřbívání na Zelené hoře: zakázku bude řešit policie

Pokyn k zahájení prověřování dalo policii státní zastupitelství ve Žďáře právě po intervenci Nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho názoru by se v tomto případě mohlo jednat o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Podle soukromého detektiva Švandrlíka totiž mimo jiné došlo k tomu, že výběrová komise ve Žďáře upřednostnila jednu firmu před druhou, přestože nabídka jedné firmy neodpovídala podmínkám výběrového řízení, a její nabídka navíc nebyla úplná. „Nabídka byla nižší, než radnice za pronájem požadovala. Přesto komise vybrala tu, která nebyla úplná. Umožnila tak jedné firmě svou nabídku doplnit více než měsíc po uzávěrce soutěže,“ popsal už dříve jednu z hlavních výhrad detektiv Švandrlík. Radnice ve Žďáru ale opakovaně uvedla, že považuje výběr pronajímatelů na pohřební služby za transparentní.