„S výzvou k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu muž souhlasil. Další jízdu mu policisté na místě zakázali. Výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství a odvětví toxikologie určí, zda se muž bude zodpovídat z přestupkového jednání na úseku dopravy, nebo z trestného činu,“ popsala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.