Vrchní soud v Olomouci, ke kterému se zástupci firmy PKS Mont odvolali, totiž včera zrušil předchozí verdikt brněnského krajského soudu, který Neumannové finanční sumu přiřkl. Spor se tak pro nedostatek důkazů dostává zpět do Brna.

„Není například jasné, v jakém nákladu byly případně letáky šířeny. Krajský soud by měl nedostatky odstranit,“ uvedl předseda senátu Jan Zavrtálek.
Podle zástupců PKS Mont není Neumannová na letácích dobře identifikovatelná, přičemž se tyto k lidem ani nedostaly.

Se včerejším rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci jsou zástupci firmy spokojeni, obě strany se znovu setkají v Brně. „Myslím si, že rozsudek Krajského soudu v Brně byl vůči mému klientovi jednostranný a účelový,“ uvedl právní zástupce PKS Mont Petr Šír.

Krajský soudce v prosinci roku 2006 rozhodl, že firma PKS Mont musí Neumannové zaplatit 450 tisíc korun a navíc uveřejnit omluvu v médiích.

Firma totiž podle Neumannové porušila zákon o ochranně osobnosti tím, že uveřejnila její fotografii na letáku k propagaci svých výrobků. Krajský soud se, podle senátu, nedostatečně zabýval otázkou, zda a jakým způsobem byly propagační letáky distribuovány.