Za to mu hrozily až dva roky vězení. „Nebylo prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný," konstatoval v odůvodnění rozsudku soudce Zdeněk Chalupa.

Rozsudek zatím není pravomocný. Havel se sice práva na odvolání vzdal, ale státní zástupce Kamil Špelda je o jeho vině přesvědčen, proto si ponechal lhůtu na případné odvolání. Pokud se žalobce rozhodne odvolání nepodávat, musí to dát soudu vědět do pěti pracovních dní. V takovém případě by rozsudek nabyl právní moci a Havel by byl definitivně osvobozen. V opačném případě se bude kauzou zabývat ještě odvolací soud v Brně.

„Rozsudek je spravedlivý, a  to myslím váže. Je tam sice ještě lhůta na odvolání, ale jsem rád, jak to dopadlo," svěřil se po vynesení rozsudku osmapadesátiletý Jan Havel.

Soubor Vysočan dostal od města Jihlavy dotaci na základě smlouvy z konce ledna 2009. Pro rok 2010 dostal soubor, mimo jiné, dotaci 458 tisíc korun. Peníze město poskytlo na dopravu, ubytování a stravování účinkujících a pronájem pódia na akci Jihlavské kulturní léto v červnu 2010. Dále pak peníze od města putovaly na pronájem pro vánoční vystoupení a pronájem prostor, propagaci, materiál a  vybavení při zajištění činnosti souboru.

Jenže při kontrole vyúčtování Jan Havel předložil dvě falešné faktury za dopravu mezi Jihlavou a italským městem Udine a Jihlavou a chorvatským Záhřebem. V obou případech šlo o převoz účastníků na Jihlavské kulturní léto. Problém byl v tom, že tyto cesty se podle kontrolorů uskutečnily úplně v jiných termínech, než se konalo Jihlavské kulturní léto. Peníze z dotace tak nebyly podle policie vynaloženy ke schválenému účelu. Městu tak vznikla více než pětasedmdesátitisícová škoda.

Celá kauza se točila kolem falešných faktur, uložených v účetnictví souboru. „Soudu se nepodařilo prokázat, že obžalovaný dal pokyn k vypracování falešných faktur či o tom věděl," podotkl soudce Zdeněk Chalupa. Kdo tedy stojí za zfalšovanými fakturami, se nepodařilo zjistit.

„Soud sice konstatoval, že se trestný čin stal, ovšem má pochybnosti o osobě pachatele. Situace je taková, že to mohl udělat obžalovaný či účetní spolku Eva Kántorová. Já jsem přesvědčen, že to musel být obžalovaný, protože u účetní Kantorové nejsou žádné důkazy, které by svědčily o její vině," naznačil žalobce Kamil Špelda. Účetní spolku Eva Kantorová odmítla u soudu svědčit s odůvodněním, že by si tím mohla přivodit trestní stíhání.

Kdo úmyslně zfalšoval faktury, tak zatím zůstává neobjasněno. Pokud včerejší rozsudek nabude právní moci, zůstane případ dotačního podvodu neobjasněn.

„Ocitli bychom se v situaci, kdy víme, že došlo ke spáchání trestného činu, ale nevíme, kdo to udělal. Je to taková klasická záhada zamčeného pokoje, kde dojde k vraždě, jsou tam dva pachatelé, ale nemůžeme odsoudit ani jednoho, když nevíme, který z nich to udělal," uvedl příklad žalobce Kamil Špelda.

Pokud se nepodaří najít viníka, nebude město moci vzniklou škodu vymáhat po konkrétním pachateli.

„Rozhodnutí soudu mi nepřísluší komentovat, pouze respektovat. Je to poučení pro město, komu a na co jsou poskytovány dotace," reagoval na včerejší rozsudek tajemník jihlavského magistrátu Lubomír Dohnal.