„Součástí silniční kontroly bylo odborné měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu a test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. Dechová zkouška byla negativní. Opačně tomu však bylo v případě testu na drogy, který vykázal pozitivní výsledek na amfetamin,“ přiblížila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Řidič byl následně vyzván, aby se podrobil i lékařskému vyšetření spojeným s odběrem krve, s čímž souhlasil. „Na základě výsledků znaleckého zkoumání z oboru lékařství - odvětví toxikologie bude jasné, zda se muž bude zodpovídat z přestupku na úseku dopravy, nebo z trestného činu,“ dodala policejní mluvčí.