„Výsledek byl pozitivní a vykázal přítomnost kokainu. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil. Výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství odvětví toxikologie ukáže, zda se muž bude zodpovídat z přestupkového jednání na úseku dopravy, nebo z trestného činu,“ přiblížila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.