„Součástí silniční kontroly byl také test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami, který vykázal přítomnost marihuany. S výzvou k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu muž souhlasil. Policisté mu další jízdu na místě zakázali a vše zadokumentovali. Zda se bude zodpovídat z přestupkového jednání na úseku dopravy, anebo z trestného činu, určí výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství - odvětví toxikologie,“ upřesnila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.