„Test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami, který policisté u muže v rámci kontroly provedli, byl pozitivní na marihuanu. Dále policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, což bezdůvodně odmítl,“ podala podrobnější informace policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Nezodpovědnému řidiči policejní hlídka zakázala pokračovat v jízdě. „Policisté případ zadokumentovali jako přestupek na úseku dopravy, kterým se dále bude zabývat příslušný správní orgán,“ konstatovala Stanislava Miláčková.