Obyvatelé města by o stavbě spalovny, ale i o zavedení vyšších kvót pro recyklaci mohli rozhodnout společně s podzimními volbami do krajského zastupitelstva na podzim příštího roku. Magistrát ale s tímto rozhodnutím nesouhlasí a zvažuje podání ústavní stížnosti.

„V postupu krajského soudu i Nejvyššího správního soudu shledáváme jednoznačné nezákonné zasahování moci soudní do práva obce na samosprávu," uvedl mluvčí radnice Radek Tulis.

Magistrát proti návrhu referenda protestuje proto, že je údajně neúplný. „Soudy tímto rozhodnutím nutí Jihlavu uspořádat referendum navzdory tomu, že k tomu nebyly splněny zákonné podmínky. Přípravný výbor referenda totiž nikdy nebyl schopen připravit bezvadný návrh na konání referenda," řekl Tulis.

Přípravný výbor se s radnicí o referendum soudí již rok. Dle výboru je celý projekt v pořádku a podle výkladu výboru to uznaly i soudy. „Návrh na vyhlášení referenda opatřený patřičným počtem podpisů jsme podali již před rokem. Zastupitelstvo ho tedy mohlo vyhlásit již loni," řekl Vladimír Havlíček z přípravného výboru referenda. Město ale celou tuto snahu pokládá za nevhodnou s ohledem na to, že Kraj Vysočina vytvoří do konce roku 2015 plán odpadového hospodářství a podle něj ho musí zpracovat i město.

Boj se vede především o to, co s neupraveným směsným komunálním odpadem, který bude od roku 2024 zakázáno ukládat na skládkách. Případným řešením pro jeho likvidaci by tedy mohla být právě takzvaná spalovna.

„Otázku, kam a jak tento odpad ekologicky a ekonomicky ukládat, jak ho využívat či likvidovat, žádné referendum nevyřeší," dodal Tulis. Zastupitelé města upozorňují, že referendum může zavřít dveře pro řešení, které se v budoucnu pro nakládání s odpady může ukázat jako nejvhodnější.

Výbor, který o referendum usiluje, ho ale pokládá za aktuální právě proto, že kraj připravuje plán odpadového hospodářství, ve kterém spalovna může hrát roli a kterým se magistrát musí řídit. Radnice ale argumentuje tím, že výstavbu žádné spalovny nepřipravuje a vnímá ji pouze jako jedno z diskutovaných řešení.

Dle přípravného výboru referenda si ale město nechalo zpracovat studii pro optimalizaci nakládání s odpady, která naléhavě apeluje na zastupitelstvo, aby rozhodlo o tom, zda se postaví spalovna v Jihlavě, nebo se bude odpad spalovat v jiném zařízení.

Možnost spalovat odpad jinde město zvažuje. „O tom, že odpady by z Jihlavy mohly být odváženy k energetickému využívání do zařízení mimo region Vysočiny, se debatuje. Je to jedna z možných cest, které musí být nejprve rozpracovány a zváženy, než město učiní definitivní rozhodnutí," vysvětlil Tulis a dodal, že i to svědčí o nesmyslnosti referenda.

Soudy postup magistrátu proti referendu označili za obstrukční a chybný. Dle Nejvyššího správního soudu je urputná snaha o neoprávněné zmaření referenda ze strany magistrátu evidentní a tlak na jeho zrušení kvůli neaktuálnosti jeho otázek označil jako zjevné vyjádření nechuti magistrátu vůbec připustit přímé rozhodování občanů o věcech veřejných.

„Jsme rádi, že soud dal výboru za pravdu. Magistrát a jeho představitelé dali svým postupem lidem najevo, že nehodlají nikoho pustit k rozhodování o věcech veřejných jindy, než při rozdělování zastupitelských křesel. Snad naše snaha nebyla zbytečná a Jihlavští budou mít zájem využít referenda a převezmou rozhodování o odpadových otázkách do svých rukou," vyjádřil se Matěj Man ze sdružení Společně pro Vysočinu, které o vypsání referenda usiluje.

Ivana Holzbauerová