„Podobné případy se většinou řeší blokovou pokutou do výše čtyř tisíc korun," uvedla Věra Petrová z odboru životního prostředí bystřické radnice, kam byl přestupek Povodím Moravy coby správcem nádrže předán.

Rybolov v přehradě, ačkoliv je přísně zapovězený, provozuje dlouhá léta řada lidí z okolních obcí. Policii a stráži povodí se podaří pytláky přistihnout jen výjimečně.

„Místní vědí, kam i kdy mají jít, aby je při tom nikdo nechytil, mají svoje místa. A přespolním to u nás nikdo nevykládá," vyjádřil se jeden z vírských starousedlíků. Zveřejnit svoje jméno si nepřál, sám také chodí na přehradu chytat ryby. „Je to adrenalin a je tam dost ryb. Ale ten zákaz rybolovu je stejně nesmysl. Kdysi se na přehradě rybařilo, a voda byla čistá i tak," dodal muž s tím, že kdyby byl rybolov povolen, pytláků by určitě ubylo.

Ohrožení čistoty

Povodí Moravy je, co se týče zachování čistoty vody v přehradě, nekompromisní. „Škoda, kterou pytláci způsobili, se sice pohybuje v řádech několika tisíc korun a přestupek se zdá bagatelní. Svým vstupem do prvního ochranného pásma vodárenské nádrže však porušili zákony naší země a vytváří svou činností rizika pro kvalitu vody i poškození účelové rybí obsádky nádrže, na kterou Povodí Moravy vynakládá nemalé finanční prostředky," vyjádřil se generální ředitel povodí Jan Hodovský.

Pracovníci povodí provádí pravidelné kontroly ochranných pásem svých vodních nádrží. Zaměřené jsou na porušování zákazu vstupu a rybolovu. „Od července letošního roku jsme zaznamenali devět závažných porušení zákazu vstupu do I. ochranného pásma a rybolovu," připomněla mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Policie bývá k vírské vodní nádrž volána povodím pravidelně. „Případy pytláctví ale řešíme jenom v určitých situacích. Například když jde o vysokou škodu nebo když pytláci lovili chráněné druhy ryb. Dále také v situaci, kdy nás vodní stráž požádá o prokázání totožnosti, protože stráži se dopadení pytláci často odmítají legitimovat," sdělila mluvčí z vysočinského policejního ředitelství Monika Pátková.

Rybolov v přehradě a obecně uvolnění režimu v těsné blízkosti nádrže, je téma, které se řeší léta. Loni byla po dlouhé snaze ze strany Bystřice nad Pernštejnem a okolních obcí vytyčena nová pásma, avšak z pohledu obcí se situace nezlepšila. Argumenty, že u dalších nádrží, které rovněž slouží jako zdroj pitné vody, je povoleno koupání i rybaření, neuspěly.

„Je zvláštní, že někde uvolnění režimu možné je, jinde ne. Navíc si myslím, že je chyba, když Povodí Moravy nechce o tomto tématu dále diskutovat," konstatoval starosta Víru Ladislav Stalmach.

„Nová vyhláška jenom oficiálně zlegalizovala přístup na pravobřežní komunikaci pro pěší a cyklisty, která se ovšem s tichým souhlasem Povodí Moravy užívala už dlouhá léta předtím," dodal starosta Bystřice Karel Pačiska.