Jihlava se proti rozhodnutí ROPu Jihovýchod odvolala k Ministerstvu financí. „Čekáme, jak odvolání dopadne, výsledek nelze předpovídat," uvedla mluvčí ROPu Jihovýchod Kateřina Dobešová.

Primátor Chloupek hodnotil zakázku

Členem hodnoticí komise byl před třemi lety i současný primátor Rudolf Chloupek (ČSSD), projekt pak osobně řídil bývalý primátor Jaroslav Vymazal (ODS). Mezi vítěznou nabídkou stavební firmy Subterra a nabídkou druhé v pořadí, jihlavské stavební firmy PSJ, byl rozdíl menší než jedno promile. V penězích šlo o rozdíl asi devadesáti tisíc korun. „Nemohli jsme tehdy rozhodnout, že vítězem je druhá nabídka v pořadí," řekl současný primátor Chloupek.

Třetí nabídka v pořadí zaostávala o šest milionů korun. „Za vítěze stavební zakázky považuji firmu PSJ z důvodu toho, že rozdíl nabídkové ceny PSJ a vítězné firmy Subterra byl menší než jedno promile, a zatímco firma PSJ je pro město dlouhodobým partnerem a plátcem daní ve městě Jihlava, společnost Subterra, a. s., je pro mě subjektem neznámým, o kterém nic nevím, a nevím, co od něj očekávat," zaprotokoloval své námitky k výběrovému řízení bývalý opoziční zastupitel Martin Fiala (TOP 09).

Jako jediný ze členů hodnoticí komise hlasoval Martin Fiala proti. Pro vítěznou firmu Subterra hlasoval současný primátor Rudolf Chloupek nebo opoziční zastupitel Pavel Šlechtický (KSČM).

Další hlasy pro byly od právničky města Hany Pospíchalové, hlavního architekta Tomáše Lakomého, ředitelky zoo Elišky Kubíkové a úředníků města Lenky Šťastné a Bohumíra Brázdy.

Desítky stran odvolání

Pětiprocentní korekce, uvalená na dotaci jako sankce ROPu Jihovýchod, znamená pro Jihlavu povinnost uhradit pět milionů korun ze svých vlastních zdrojů. Proti tomuto rozhodnutí už podala Jihlava prostřednictvím bývalého primátora Vymazala desítky stran různých odvolání.

Největší nelogičnost je v požadavku ROP Jihovýchod na vrácení celé už proplacené dotace. „Nebylo přesně specifikováno, jak bude vypadat síť pro venkovní voliéru, proto musíme vracet část dotace," vysvětlil primátor Chloupek.

Pokud Jihlava s odvoláním uspěje, pak nebude mít povinnost dotaci vrátit. Pokud s odvoláním neuspěje, může ještě požádat o prominutí povinnosti vrátit dotaci.

Pochybení a korekce se týká pouze části projektu. Celá přislíbená dotace je ve výši 90,3 milionu korun. „Projekt pokračuje dále dle projektové žádosti a příjemce má nárok při dodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace ROP Jihovýchod na zbytek neproplacené dotace," sdělila mluvčí ROPu Kateřina Dobešová.

Kuloáry jihlavské radnice se nese nářek nad zvyšující se přísností kontrol dotací ROPu Jihovýchod.

Co jednou prošlo kontrolou bez povšimnutí, příští kontroly napadají jako problematickou záležitost. „Pravdou je, že poskytovatel dotace v průběhu předešlých kontrol nezpochybnil vymezení předmětu zakázky, rovněž finanční audit Ministerstva financí vymezení předmětu zakázky nezpochybnil. Až po několika letech poukázal na skutečnosti, které v předchozích kontrolách nezpochybnil. Je to změna pravidel během hry," prohlásil mluvčí radnice Radek Tulis.

Požadavek na vrácení celé, už vyčerpané pětačtyřicetimilionové evropské dotace v jihlavské zoo se jeví jako ryze formální požadavek. „Obvykle se to promíjí a pokračuje se dál v čerpání," popsala postup jihlavská zastupitelka a poradkyně ministra financí Jana Mayerová (ANO).

Projekt normálně pokračuje

Jihlava může normálně pokračovat v čerpání devadesátimilionové dotace. „Byla udělena korekce na určitou část, nebyla zrušena smlouva o poskytnutí dotace," uvedla k dalšímu osudu dotace mluvčí ROPu Jihovýchod Kateřina Dobešová.

Podle mluvčí Dobešové město Jihlava devadesátimilionovou dotaci při splnění všech potřebných podmínek bez problémů dočerpá.

MIROSLAV MAREŠ