„Příslušníci Celní správy České republiky, Celního úřadu pro kraj Vysočina, kontrolovali na parkovišti u dálnice D1 nákladní vozidlo Volvo s návěsem se srbskou registrační značkou. Při důkladné kontrole zjistili, že na rezervě návěsu je ukrytá neznámá osoba,“ popsala začátek případu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na místo byla proto vyslána hlídka cizinecké policie. „Policisté zjistili, že se jedná o muže bez platného cestovního dokladu a bez platného povolení k pobytu. Cizince policisté zajistili a po provedení nezbytných úkonů souvisejících se zjištěním jeho totožnosti ho převezli do policejní cely,“ informovala Dana Čírtková.

Policisté pak v databázích a informačních systémech zjistili, že se jedná o dvacetiletého státního příslušníka Afghanistánu, který se naposledy objevil v evidenci na území Bulharska. „S cizincem proto policisté zahájili takzvané „Dublinské řízení“, neboť existuje důvodné podezření, že se jedná o cizince, který je již žadatelem o mezinárodní ochranu v jiné zemi,“ sdělila Dana čírtková.

„Pokud se potvrdí uvedené podezření, bude předán do země, ve které o mezinárodní ochranu požádal. Druhý den policisté za účasti tlumočníka s cizincem sepsali protokol o podání vysvětlení. V pátek večer by cizinec eskortován do záchytného zařízení pro cizince Vyšní Lhoty,“ dodala policejní mluvčí.