„Na Žďársku došlo v prvním pololetí letošního roku ke třiačtyřiceti násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili dvacet pět případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 58,1 procenta. Ve stejném období roku 2018 došlo k šestapadesáti trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili čtyřicet jedna trestných činů,“ informovala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Mezi nejčastější násilné trestné činy na Žďársku v letošním roce patří úmyslné ublížení na zdraví. „Policisté zaevidovali celkem čtrnáct případů, z nichž dvanáct do konce pololetí objasnili. V roce 2018 se v prvním pololetí jednalo o osmnáct těchto trestných činů, z toho třináct případů policisté objasnili,“ upřesnila Stanislava Miláčková.

Dalším nejčastějším trestným činem ve stejné kategorii je trestný čin porušování domovní svobody. „V první polovině tohoto roku se jednalo celkem o sedm případů tohoto trestného činu, přičemž tři případy policisté objasnili. Oproti stejnému období loňského roku, došlo u tohoto trestného činu k nárůstu o dva trestné činy. K výraznému poklesu došlo u trestného činu nebezpečného vyhrožování, a to o osm trestných činů. V první polovině letošního roku policisté zadokumentovali dva případy, v loňském to bylo deset trestných činů,“ sdělila policejní mluvčí.

Mravnostní trestná činnost je na Žďársku o něco méně častá. „V prvním pololetí roku 2019 prověřovali kriminalisté dva mravnostní trestné činy. Zde došlo k poklesu o jeden případ. V loňském roce se za stejné období jednalo o tři trestné činy,“ vyjádřila se Stanislava Miláčková.

Pokud jde o majetkovou trestní činnost, pak za první pololetí letošního roku policisté na Žďársku zdokumentovali celkem 174 majetkových trestných činů. „Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit devětačtyřicet případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 28,2 procenta. V prvním pololetí loňského roku došlo ke 176 majetkovým trestným činům, z nichž policisté šestačtyřicet případů objasnili, tedy 26,1 procenta,“ prohlásila policejní mluvčí.

„V 53 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 72 případech o krádeže prosté a 49 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy,“ dodala.

Policejní statistika zahrnuje i krádeže vloupáním do rekreačních objektů. „Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 25 případů, ze kterých se dvanáct trestných činů podařilo objasnit. Za stejné období roku 2018 policisté zadokumentovali dvanáct případů, z nichž objasnili šest,“ okomentovala statistická čísla Stanislava Miláčková.

V případě krádeží vloupáním do ostatních objektů prověřovali policisté na Žďársku v první polovině roku 2019 šestnáct případů tohoto trestného činu, čtyři z nich objasnili. Vloni zdokumentovali třináct těchto trestných činů, tři objasnili.

Krádeží policisté od začátku letošního roku zaevidovali dvaasedmdesát a objasnili dvacet. „Zde došlo k poklesu ve srovnání s obdobím loňského roku o 23 případů. V loňském roce se jednalo o 95 trestných činů, z toho 22 objasněných. Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež věcí z aut, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali dvacet případů, přičemž pět objasnili. Ve stejném období roku 2018 se jednalo o třináct trestných činů, z toho jeden objasněný,“ řekla Stanislava Miláčková.

Policisté na Žďársku se zabývali i hospodářskou trestnou činností. „V prvním pololetí roku 2019 došlo na Žďársku k 75 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 34 objasnili. Objasněnost činila 45,3 procenta. Ve stejném období v roce 2018 došlo k 53 případům, z toho objasněných bylo 21. Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrového podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 16 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce pololetí deset objasnili. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018, kdy policisté zadokumentovali 13 případů, došlo k nárůstu o tři trestné činy,“ poznamenala policejní mluvčí.

„Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin podvodu. V prvním pololetí letošního roku policisté zadokumentovali 11 trestných činů, z nichž pět objasnili. Ve stejném období roku 2018 to bylo 12 případů, z toho šest objasněných,“ dodala.