„Na rozdíl od dechové zkoušky byl test na drogy pozitivní. Vykázal přítomnost amfetaminu. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil. Policisté muži zakázali další jízdu, zadrželi řidičský průkaz a vše zadokumentovali. Výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství odvětví toxikologie ukáže, zda se bude zodpovídat z přestupkového jednání na úseku dopravy nebo z trestného činu,“ vyjádřila se policejní mluvčí Stanislava Miláčková.