Policie si vyžádala znalecký posudek na celkové fungování uzavřené náboženské sekty z Kuroslep na Třebíčsku. Důvodem je vyšetřování kvůli podezření na nestandardní fyzické trestání dětí. Tresty na hranici týrání popsali Deníku i kriminalistům bývalí členové sekty. Vůdkyní skupiny je už dvacet let Ladislava Kujalová Jurová.

„Znalecký posudek by se měl zaměřit především na chování jednotlivých členů sekty i celé skupiny a rozkrýt hierarchii skupiny. Zásadní bude posouzení, jestli má skupina sklony k násilí," vysvětlil smysl posudku třebíčský okresní státní zástupce Zdeněk Špaček.

Vypracování posudku dostal na starost jeden z předních českých odborníků na chování sekt Zdeněk Vojtíšek. „Náboženská skupina funguje v obci na Třebíčsku od roku 1992. Tehdy se jmenovala Most ke svobodě, dnes vyznávají náboženství Kosmický zen-buddhismus," popsal Vojtíšek.

Vžitá uniformita

Dál ale odmítl případ jakkoli komentovat a nastínit, jak bude jako znalec v tak neobvyklém případu postupovat. „Jako znalec jsem vázán mlčenlivostí," zdůvodnil Vojtíšek.

V publicistickém pořadu České televize Reportéři Vojtíšek řekl, že celé společenství spojuje osoba zakladatelky a duchovní vůdkyně Ladislavy Kujalové Jurové neboli takzvané matky La. „Ona to společenství vybudovala, drží ho pevnou rukou a s ní stojí a padá. Komunitu jsem v minulosti navštívil pouze jednou a byl jsem překvapen uniformitou členů a podobným vyjadřováním," uvedl Vojtíšek v pořadu odvysílaném letos v červnu. Natočen byl ve spolupráci s Deníkem.

Kriminalisté už vyslechli většinu bývalých členů sekty i těch současných, včetně dětí a duchovní vůdkyně. Státní zástupce Zdeněk Špaček naznačil, že budou muset jednotlivé případy, u nichž je podezření na nějaký trestný čin, posuzovat jednotlivě. Vzhledem k značnému časovému odstupu od jejich případného spáchání je pravděpodobné, že budou promlčeny. Podle žalobce se budou policisté zabývat i zodpovědností rodičů, kteří děti do sekty přivedli.

„Většina rodičů to dnes vidí jako poklesek někoho jiného, ale jde především o jejich zodpovědnost," upozornil Zdeněk Špaček.

Přísná uzavřenost

Velmi složité také bude určit míru případného vlivu na psychiku dětí do budoucna. Děti jsou totiž navenek hodnoceny jako naprosto bezproblémové s dobrým prospěchem ve škole.

Bývalý člen sekty, sedmadvacetiletý student z Třebíčska, který v komunitě žil od svých šesti do osmnácti let, Deníku ale popsal, že tvrdé fyzické tresty byly na denním pořádku. S psychickými následky se vyrovnával dlouho po odchodu ze sekty.

Bezpečnostní složky státu a experti na chování sekt sledovali komunitu v Kuroslepech už od poloviny devadesátých let minulého století. Z policejních zdrojů Deník například zjistil, že v roce 1999 byla označena za potencionálně nebezpečnou. Duchovní vůdkyně podle tohoto zdroje například proklela jednu z bývalých členek, která pak měla ještě dlouho poté strach nejen o svůj život, ale i o život svých dětí.

Sektu považovala policie za velmi nebezpečnou kvůli přísné izolaci skupiny. Už tehdy měla policie informace, že členové duchovní vůdkyni slepě poslouchají, a to včetně ovlivňování jejich partnerských vztahů. V takovém stupni manipulace může člověk podle zdroje uposlechnout i příkazu k sebevraždě.