„S výzvou k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu muž souhlasil. Policisté mu další jízdu na místě zakázali a vše zadokumentovali. Zda se bude zodpovídat z přestupkového jednání na úseku dopravy, nebo z trestného činu, to určí výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství, odvětví toxikologie,“ přiblížila událost policejní mluvčí Stanislava Miláčková.