„Trestní oznámení proti neznámému pachateli bude podáno v řádu několika málo dnů. Orgány činné v trestním řízení prošetří, zda jednání bývalého vedení léčebny před prodejem podniku soukromému subjektu nenaplňuje některou ze skutkových podstat trestného činu, například porušování povinností při správě cizího majetku nebo zkreslování stavu hospodaření a jmění," uvedl Petr Hladký z advokátní kanceláře.

„Pokud jde o ekonomické záležitosti, jsem lékař, bez ekonomického vzdělání. Proto jsem v průběhu dvaceti let vytvořil tým spolupracovníků, ke kterým mám důvěru. Jistě, jako statutární zástupce odpovídám ‚za vše', ale roční podklady stran hospodaření léčebny, které jsem měl k dispozici, byly zasílány také zřizovateli a byly bez připomínek. Proběhlé audity či kontroly v průběhu let nepoukazovaly na jakékoliv nesrovnalosti. Jinými slovy, právní posouzení rozhodne, zda šlo o řádný pracovní postup, či pochybení. Úmysl poškodit léčebnu odmítám," reagoval bývalý ředitel léčebny Tomáš Drasnar.

Současné závazky a pohledávky mezi městem, jeho příspěvkovou organizací a novým majitelem léčebny Vysočinskými nemocnicemi (VN) budou vyrovnány následujícími kroky. Dluh léčebny vůči městu, tedy zapůjčených 1,2 milionu, za ni splatí Vysočinské nemocnice. Město Humpolec následně poskytne své příspěvkové organizaci, která do zrušení výmazem z obchodního rejstříku k 28. 2. 2014 funguje jako tak zvaná prázdná forma, příspěvek 1,4 milionu. Z nich příspěvková organizace uhradí závazky vůči VN.

Největším závazkem je bezmála devítisettisícová půjčka, kterou VN poskytly léčebně na úhradu odvodů z únorových mezd zaměstnancům plus na mzdy tří lidí, kteří odešli dříve, než převzaly léčebnu VN. Léčebna celkem splatí společnosti více než 1,39 milionu.

„Na konci roku budeme zřejmě žádat město o půlmilionový příspěvek na vyrovnání výsledku hospodaření, neboť odepsáním pěti fiktivních faktur z března 2012 a nedobytných pohledávek za milion a  půl se dostává léčebna ve výsledku  do ztráty," doplnil statutární zástupce léčebny Josef Fiala.
Právě fiktivní faktury, zkreslování výsledků hospodaření bez včasného přijetí nutných úsporných opatření, neplnění povinností informování zřizovatele a zatajování závažných skutečností vedoucích následně k prodeji léčebny a poté výše uvedená přijatá opatření jsou podle Fialy podkladem pro podání trestního oznámení.

Jen pro připomenutí, VN městu za léčebnu – firmu, nikoli nemovitosti – zaplatily 1,3 milionu korun. Budovy a pozemky i nadále zůstávají ve vlastnictví Města Humpolec a VN jej využívají na základě smlouvy o nájmu se stanoveným nájemným ve výši 80 tisíc korun měsíčně. Příjem z nájemného město následně využívá k dalšímu zhodnocování budovy léčebny, aktuálně rekonstrukci dvou pokojů na nadstandardní, ve výhledu se jedná o výměnu oken a výtahu. Přilehlý park byl od března 2013 otevřen veřejnosti.

Zastupitelé Humpolce byli na posledním zasedání informováni i o výsledku mzdového auditu. Ten u předem vytipovaných 10 zaměstnanců léčebny v polovině srpna provedla na základě zadání Rady města Humpolec auditorská firma Profi-Men. Z kontroly vyplynulo, že se sporné vysoké platy a odměny týkaly čtyř zaměstnanců. Firma shledala mimo jiné také nedostatky ve vedení dokumentace.

„Zmíněné vyšší platy a odměny v řádu tisíců nejsou příčinou finančních problémů. Nemohu stěžejním zaměstnancům za vysoce kvalitní a odpovědnou práci slušně nezaplatit – ztratil bych je, či by přišli horší. Vlastní příčinou stavu léčebny je finanční a systémová krize ve zdravotnictví, celkový nedostatek pacientů, za 15 let prakticky nulové investice zřizovatele – nevyčítám, konstatuji fakta. Tedy jediný finanční příjem léčebny byl z plateb zdravotních pojišťoven – asi tisíc korun na pacienta a den. Připomínám, že léčebna pod mým vedením 15 let prosperovala, přitom téměř polovina plicních léčeben v zemi za tu dobu zanikla," podotkl Tomáš Drasnar.

Jak dodal, jeho snahou po celých 17 let bylo udržení chodu léčebny, zajištění jistoty pracovních míst pro všechny, zaplacení odvedené práce, spokojenost pacientů a personálu, a to bez možnosti spoléhání se na jakoukoliv pomoc zvenčí, tedy i od zřizovatele.