Líčení se odehrálo za zavřenými dveřmi. Výkon trestu senát Pleskačovi podmíněně odložil na zkušební dobu osmnácti měsíců a také mu uložil sexuologické léčení. Rozsudek je pravomocný. „Obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání," dodala Sklenářová..

Události, jež pro muže skončily trestem za ohrožení rozumového, citového a mravního vývoje dítěte, začaly loni v dubnu. Pleskač reagoval na inzerát, který děvče podalo na dětské seznamce. „Měnila školu a hledala tam nové kamarády," řekl dívčin otec.

Obžalovaný se v odpovědi vydával za patnáctiletého hocha; se školačkou komunikoval e-maily i sms zprávami. Nejméně jednou spolu telefonem také hovořili podle rozsudku muž právě během zmíněného rozhovoru nezletilé dívce vulgárním způsobem nabídl, že se před ní pohlavně uspokojí. E-mailem si s ní chtěl zas domluvit osobní schůzku, při které se před ní chtěl svlékat, a ona se na něj měla při tom dívat. Nabízel jí za to nespecifikovanou finanční odměnu a dobití kreditu v telefonu. Schůzku pak až do konce srpna opakovaně urgoval. Když ale k žádnému setkání nedošlo, žádal školačku, aby se nikomu nesvěřovala a aby všechny zprávy smazala.

Dušan Pleskač se ke svému jednání doznal; podle svých slov všeho lituje. Rodině školačky poslal omluvný dopis. Podle jeho slov stojí za jeho trestnou aktivitou na dětském portálu jakýsi „zkrat". Hledal prý dívku na jiných seznamkách. „Ale přeskočilo mi v hlavě a oslovil jsem dětskou seznamku. Všem jsem se omluvil, já už nemám co k tomu říct, protože trpím jak kůň," řekl doslova. „Určitě se budu léčit," sdělil ještě.

Státní zástupkyně navrhovala trest ve spodní polovině zákonné sazby. Podle znaleckého posudku trpí muž sexuální poruchou. „Soud ukládá trest pachateli, který se trestné činnosti dopustil ve stavu zmenšené příčetnosti, jeho rozpoznávací schopnosti byly podstatně zmenšeny," zdůvodnil předseda senátu Jiří Večeřa.

Také dodal, že soud kromě pachatelova doznání zohlednil i další polehčující okolnosti. „Spolupracuje, omluvil se rodině poškozené, snaží se o nápravu a nebrání se ochrannému léčení," doplnil předseda senátu.