Všechna hlavní líčení se věnovala výslechu soudních znalců. Ladislav Klusáček z Vysokého učení technického v Brně, který zpracovával posudek obžaloby, potvrdil, že most spadl v důsledku toho, že nebyl dostatečně podepřen před odtěžením zeminy z jedné strany mostu do kritické úrovně.

Obžalovaná koordinátorka bezpečnosti práce MARIE HUBKOVÁ z Pelhřimova se svým obhájcem. Také ona odmítá jakékoli pochybení a odpovědnost za neštěstí ve Vilémově na Havlíčkobrodsku.
Znalec vysvětlil, proč spadl most ve Vilémově

Na svých závěrech trvali i jeho tři kolegové, kteří zpracovávali doplněk posudku z oblasti statiky a bezpečností práce. Podle statika by bývalo vhodné, kdyby byla vypracována takzvaná realizační dokumentace stavby (RDS), která by podrobněji zhodnotila stav stavby. Její součástí by podle znalce měl být i statický výpočet. RDS nakonec vůbec vypracována nebyla, přestože to bylo zakotveno ve smlouvě mezi zadavatelek a zhotovitelem stavby.

POD MOSTEM NEMĚLI BÝT

Odborníci na bezpečnost práce zase trvali na tom, že během bouracích prací neměli pod mostem dělníci vůbec pracovat a odpovědní pracovníci měli včas rozpoznat rizika, která vedla ke zřícení mostu. Klusáček také zmínil, že projektová dokumentace, která popisuje způsob, jakým má být most před bouráním zajištěn, aby nespadl, byl dostatečný.

Obhájci svými otázkami naznačovali, že znalci mohou být vůči projektové kanceláři podjatí, protože s nimi často spolupracují na různých projektech, a není tak v jejich zájmu zpochybňovat jejich odbornost.

Podle otázek obhájců je patrné, že se budou snažit své klienty mimo jiné vyvinit tím, že postup prací na bourání mostu byl nedostatečný. Obhájcům se nelíbilo, že znalci nechtěli na spoustu jejich otázek odpovídat. Znalci se totiž striktně drželi pouze těch otázek, na které v posudku odpovídali. Soudkyně Hana Doubková tak neměla lehkou úlohu, musela často obhájce napomínat, aby nekladli tytéž otázky stále dokola.

Bazén. ilustrační foto.
Chcete v zimě do bazénu? Chotěboř zajistí dopravu do brodské Kotliny

Ve čtvrtek pak vypovídal znalec obhajoby Petr Drbohlav. Podle jeho posudku jako statika měla být samozřejmě zemina odtěžována až ve chvíli, kdy by byla snížena rizika možného kolapsu stavby. Statický výpočet pak měl být podle jeho názoru vypracován už dávno a nutně nemusel být až součástí RDS. Hlavní líčení bude pokračovat v lednu výslechem svědků z řad investora stavby, tedy Kraje Vysočina.