Čekal jste, že se stanete prezidentem unie?
Po pravdě jsem to trochu očekával, protože jsem od kolegů věděl o značné podpoře.

Jak se vám líbí oslovení „pane prezidente“?
Je to neobvyklé.

Co pro vás zvolení znamená? Předpokládám, že budete i nadále předsedat okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou.
Je to jenom práce navíc. Na mojí práci soudce a předsedy soudu se to vůbec neprojeví.

Říkáte práce navíc. Co bude obnášet?
Především organizování agendy celé unie. Samozřejmě na její činnosti se podílí celá řada aktivních členů.

Kolik má unie členů?
Aktuální čísla neznám.

Znáte aktuální problém současné justice, který by měla unie začít řešit?
Je jich celá řada. Tím hlavním je opětovné posílení vlivu výkonné moci na moc soudní. Tak jak je klasické rozdělení moci podle ústavy na zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak poslední novelou zákona o soudech a soudcích došlo k výraznému posílení právě výkonné moci.

Můžete to blíže vysvětlit?
Došlo k nové úpravě jmenování soudních funkcionářů, a to předsedů a místopředsedů soudů, kteří mají časově omezený mandát. Po uplynutí toho mandátu může být jmenován někdo jiný, nebo se může o post ucházet stávající soudce. Problém spatřujeme v tom, že o jmenování rozhoduje ministr na návrh předsedy krajského soudu. Ostatní předsedy vyšších soudů jmenuje prezident republiky na návrh ministra, popřípadě i bez návrhu u nejvyšších soudů. Ale nejsou tam žádná pravidla, takže ministr i prezident mají naprosto volné ruce.

A to je špatně?
Existuje tady nebezpečí, že předseda soudu, který bude chtít být znovu jmenován, tak má velký důvod se zalíbit a zavděčit představitelům výkonné moci a jednat tak, jak si oni budou přát.

Jak tomu chcete zabránit?
Měl by tam být nějaký kontrolní mechanismus, nejspíše nějaký justiční orgán, tak jak je to obvyklé v ostatních zemích na světě, které jsou složeny ze soudců nebo soudců a zástupců parlamentu a podobně. Tím se výkonná moc rozmělňuje.

Jinými slovy chcete pravomoci prezidenta zmírnit?
Prezidenta i ministra, přesně tak.

V poslední době se hodně mluví o prorůstání mafie do české justice. Vidíte to také jako problém?
Vím pouze o případu takzvané justiční mafie, který se soudil v Praze. O ničem dalším nevím, a ani mi to nepřijde příliš pravděpodobné.

Proč ne?
Nebezpečí ovlivňování soudců ze strany organizovaného zločinu lze asi těžko zabránit. To už je na hranici vydírání, a to je něco jiného. Spíše se bojím ovlivňování ze strany výkonné moci. To s tím ale souvisí. Čteme články v médiích, že vrcholní politici byli nebo jsou ještě dnes napojeni na lidi z podsvětí, viz například zveřejněné odposlechy Františka Mrázka, který se snažil pro svoje obchody získat politiky. To nebezpečí ze strany výkonné moci tady je, protože dneska soudci mají důvod chovat se podle toho, jak si přeje někdo jiný. Alespoň někteří.

To jsou dost znepokojivá tvrzení. Můžete to vysvětlit?
Zatímco řadový soudce neusiluje o žádnou funkcionářskou kariéru, tak nemá důvod se zavděčit vládě, svému ministrovi, ale u předsedy soudu to nebezpečí je. Já netvrdím, že se to děje. Jsem soudcem šestnáct let a z toho čtrnáct let předsedou soudu, a za tu dobu jsem se nesetkal ani s náznakem takového ovlivňování.

Z čeho tedy vaše obavy o ovlivňování vycházejí?
Musíme mít takovou zákonnou úpravu, která toto absolutně vyloučí. Podívejte se, dnes jsou komunisté v krajských radách, je otázka, kdy budou ve vládě, a co dokázala komunistická vláda za čtyřicet let udělat s justicí je dobré si připomenout.

Narážíte také na to, že v justici jsou stále soudci, kteří byli aktivní komunisté?
Ne, to s tím nesouvisí. Prostě ten tlak se dá vytvořit kdykoli na kohokoli.

Je na soudech v současné době dostatečný počet soudců?
To je velice dobrá otázka, protože podle tabulek jsou soudy naplněny. Ale když se podíváme do statických rozborů, jak jsou soudy vytíženy, tak jsou tam obrovské rozdíly. Stejně jako když se podíváme na délky řízení, tak jsou zase obrovské rozdíly mezi jednotlivými kraji a okresy. Máme devatenáct let po listopadu a s tímto se nepodařilo za celou dobu nic udělat.

A důvod?
U některých soudů nikdy nedošlo k výraznému odlivu soudců, popřípadě se je podařilo velmi rychle doplnit a u jiných soudů ten nedostatek trval deset patnáct let. Za tu dobu tam narostla obrovská spousta nevyřešených věcí. Dnes je situace taková, že když se bude člověk soudit v Pelhřimově, tak jeho spor bude projednán i s odvolacím řízením za půl roku, a když se jiný člověk bude soudit v Chomutově, tak to bude trvat pět let. To přece není možné. Lidé po celém území státu musejí mít stejné ústavní právo.

Budete ze své nové pozice vyvíjet tlak, aby se to změnilo?
Považuji to za jednu z priorit soudcovské unie. Představuji si vytváření tlaku na ministerstva, aby k soudům přistupovala individuálně a přihlížela nejen k tomu, kolik nových věcí dostávají každý měsíc, ale kolik starých věcí tam ještě zbývá. Takové soudy podle mého názoru potřebují velmi výraznou pomoc.

Na Vysočině se hodně diskutuje o tom, že by tam měl být krajský soud. Zatím je tu pobočka, kam jdou odvolání ze tří okresních soudů. Bude mít Vysočina v budoucnu svůj krajský soud, nebo ne?
Za tu pobočku jsem velmi rád, protože pro nás to znamená výrazné zkrácení odvolacích lhůt. Co se týče budoucnosti, tak nejsem přesvědčen o potřebnosti krajského soudu na Vysočině, protože justice prakticky nemá žádnou návaznost na orgány státní správy. Navíc si myslím, že by to bylo finančně velmi náročné, protože plnohodnotný krajský soud představuje nejen odvolací část, ale jde i o agendu prvního stupně, což je velký rozsah.

------------

Tomáš Lichovník

– 44 let, ženatý, dvě děti
– v justici je 16 let
– vystudoval Právnickou fakultu
v Brně
– v roce 1986 začínal jako podnikový právník u Českých drah
– v roce 1991 se stal justičním čekatelem Krajského soudu v Brně
– soudcem byl jmenován v roce 1992 a praxi dodnes vykonává
u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou.
– od roku 1992 je členem Soudcovské unie
– v roce 1994 byl jmenován předsedou OS ve Žďáře nad Sázavou
– od roku 2005 byl viceprezidentem Soudcovské unie