Taťána Kaniová z tiskového odboru ministerstva pro místní rozvoj řekla, že zásadním kritériem pro posouzení žádosti o dotaci je rozpočet projektu, prospěšnost pro region a rozvoj cestovního ruchu, vytvoření nových pracovních míst a udržitelnost projektu i po jeho ukončení. Toto posouzení vykonávají podle ní dvě nezávislé hodnotitelské skupiny.

Ministerstvo poskytovalo od roku 2001 do roku 2006 dotace na podporu technické infrastruktury cestovního ruchu. Na programy bylo přiděleno 1,2 miliardy korun a podporu získalo téměř 700 projektů. V celém procesu přidělování státních peněz neexistovala podle Novotného kontrola přiměřenosti vykázaných nákladů. Úředníci prověřovali pouze formální správnost vykázaných dotací, ale neprováděli odbornou technickou kontrolu na místech provádění staveb.

Například firma Yossarian Investments z Bystřice nad Pernštejnem, jejímž vlastníkem je Zdeněk Tomášek, si loni podle Novotného požádala o dotaci na vybudování Lanového parku Siesta. Ministerstvo mělo podle senátora prověřit, zda subjekt, který o dotace žádá, nemá dluhy. Novotný tvrdí, že Tomášek získal dotaci přesto, že jeho fi rma dluží věřitelům i státu více než deset milionů korun ze svých podnikatelských aktivit.

Navíc podle Novotného zůstalo po Tomáškovi několik zkrachovalých fi rem. Vyjádření Zdeňka Tomáška se nepodařilo získat, protože má odpojené telefonní číslo. Podle Novotného v tomto případě nikdo ani nezkoumal přiměřenou výši dotace. Podvod podle něj spočívá v tom, že stavba je nejméně čtyřikrát předražena kvůli tomu, aby dostala vyšší dotace.

Lanové centrum má podle odborníků, které Novotný oslovil, hodnotu milion korun. Tomášek ale podle Novotného ohodnotil náklady na výstavbu lanového centra na 3,829 milionu korun. Na dotacích z ministerstva získal 1,829 milionu korun, a firma tak podle Novotného obdržela čtyřikrát vyšší dotaci, než jí náležela. „Příjemci dotace jsou povinni hradit nejméně 50 procent celkových nákladů akce ze svých zdrojů, což znamená, že by příjemce dotace musel i svůj podíl desetkrát nadhodnotit,“ uvedla Kaniová. Ministerstvo podle ní nebylo od fi rmy informováno, že by byla v konkurzu. Podle podmínek přiznání dotace tak však učinit měla.

Senátor řekl, že existují ještě horší projekty, při nichž byly zneužity dotace z ministerstva. „Jejich počet jde do desítek,“ dodal Novotný, ale konkrétní případy neuvedl.

Novotný: Starosta měl o dluzích investora vědět

Senátor Josef Novotný tvrdí, že majitel firmy Yossarian Investments z Bystřice nad Pernštejnem Zdeněk Tomášek musel mít zřejmě politické známosti a získal partnera, který mu na stavbu lanového centra pronajal pozemek. Městská rada v Bystřici podle Novotného kvůli výstavbě obětovala dětské bikrosové hřiště a pozemek Tomáškovi pronajala přesně na pět let, což je podmínka přidělené dotace. Starosta Karel Pačiska byl podle Novotného správcem konkurzní podstaty jedné z likvidovaných fi rem Tomáška, takže prý musel o historii podnikání Tomáška vědět. Pačiska řekl, že správcem konkurzní podstaty fi rmy, které dlužil Tomášek peníze, byl jen velice krátkou dobu. Okamžitě se této funkce podle svých slov vzdal, protože se stal přednostou Okresního úřadu. Podle Pačisky mělo správnost přidělení dotace a zadlužení podnikatele zkoumat ministerstvo pro místní rozvoj, nikoli město.