U mladého šoféra osobního automobilu Volkswagen Golf provedla hlídka dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Jinak tomu však bylo v případě testu na zjištění omamných a psychotropních látek, jenž byl pozitivní na látku amfetamin – metamfetamin.

„Z tohoto důvodu policisté řidiči zakázali další jízdu a vyzvali ho k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, kterému se dobrovolně podrobil. Policisté poté celý případ zadokumentovali jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a ve věci zahájili úkony trestního řízení,“ informoval David Linhart z oddělení tisku a prevence krajské policie.