Most označovaný jako Vysoký nebo Loupežnický stojí blízko obce Petráveč. Nemovitou kulturní památkou je asi 30 let, ovšem nachází se v areálu skládky a silnice přes něj už dávno nevede.

Netypický spor o vlastnictví mostu se vleče řadu let. Velké Meziříčí v roce 2008 podalo žalobu, jíž se domáhalo určení, že vlastníkem je stát, případně obec Petráveč. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou ovšem žalobu zamítl.

Krajský soud později dospěl k závěru, že nebyly naplněny všechny podmínky přechodu podle zákona z roku 1991, a most tedy náleží státu. Následovalo nesouhlasné dovolání úřadu.

NS ve stručném usnesení zdůraznil, že obec s mostem fakticky nehospodařila, což je jedna ze tří podmínek zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí. Zkoumat dodržení ostatních podmínek je proto podle NS nadbytečné, protože zákon vyžaduje kumulativní splnění všech předpokladů. Stručné usnesení vzešlo z dubnového neveřejného zasedání, nyní NS zveřejnil odůvodnění.

Most tvořil součást staré zemské cesty. O době vzniku nejsou přesné informace, podle některých odborníků pochází ze 16. století, podle jiných až z 18. století.

Knižně vydaná industriální topografie Vysočiny most označuje za vynikající ukázku stavitelského umění. Jednoobloukový zděný most vysoký deset metrů překlenuje strmě zaříznuté údolí Radslavického potoka