Při zákroku nalezli kriminalisté v domě více než 350 rostlin konopí a vysoce sofistikované zařízení plně automatizované pěstírny. Policejní komisař zahájil trestní stíhání pětašedesátiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Jedná se o cizince, který žije trvale na území jiného státu Evropské unie a v obci na Telčsku v současné době pobývá. Muž byl vzat do vazby.

Na začátku tohoto týdne provedli jihlavští kriminalisté v ranních hodinách zákrok v domě v obci na Telčsku, kde v současné době bydlí muž, u kterého kriminalisté na základě operativního šetření zjistili, že je důvodně podezřelý z páchání drogové trestné činnosti. Při realizaci zadrželi pětašedesátiletého cizince.
V domě provedli kriminalisté domovní prohlídku. Zjistili, že v půdních prostorách jsou speciálně k tomuto účelu stavebně upravené a plně hlukově i tepelně zaizolované místnosti. „V místnostech byla funkční, technologicky značně pokročilá, téměř plně automatizovaná sestava, takzvaná pěstírna," řekl por. Bc. Radim Novák, DiS., komisař oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, jednalo se o sofistikované zařízení, pěstírnu, která byla schopna fungovat bez obsluhy i několik týdnů. Dále kriminalisté při domovní prohlídce zajistili 355 rostlin konopí v různých stádiích růstu, byly mezi nimi i takzvané řízky, které byly připraveny k dalšímu pěstování. Zajištěné předměty a konopí budou podrobeny odborné expertíze. Kriminalisté zajistili také finanční hotovost v české i cizí měně. Dále provedli ještě prohlídku jiných prostor, a to osobního vozidla.

Zadrženého muže kriminalisté převezli na oddělení policie a umístili ho do policejní cely.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání pětašedesátiletého cizince. „Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ukončeného ve stadiu pokusu," řekl npor. Ing. Bc. Radomír Němec, vedoucí oddělení obecné kriminality s tím, že policejní komisař podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby a policisté obviněného muže následně eskortovali do věznice.

Cizinec byl obviněn z toho, že si v domě zřídil pěstírnu konopí. „Nejprve si muž opatřil předměty sloužící k urychlenému pěstování rostlin, a to zejména elektrickou ventilační soustavu s ventilátory, vzduchovými a pachovými filtry, automatický závlahový systém samočinně využívající odpařující se vodu, dále svítidla, elektrické časové spínače a předřadníky a podobně," přiblížil komisař Radim Novák. Předměty cizinec sestavil do plně funkční technologicky značně pokročilé téměř plně automatizované sestavy. Poté pěstoval rostliny konopí v různých stádiích růstu, z nichž chtěl získávat drogu marihuanu. Pěstírnu a rostliny muž obhospodařoval a staral se také o hlídání a zabezpečování objektu. Konopí muž pěstoval až do pondělního rána 22. června, kdy provedli jihlavští kriminalisté zákrok a drogovou trestnou činnost cizince ukončili.

Dům, kde kriminalisté pěstírnu konopí odhalili, si muž zakoupil, dále investoval do stavebních úprav a pořídil si značně nákladné zařízení pěstírny, kdy vstupní investice do celého pěstebního zařízení lze odhadnout na částku přibližně jednoho milionu korun. Z tohoto lze usuzovat, že měl cizinec v úmyslu dopouštět se trestné činnosti dlouhodobě.

Za spáchanou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let.