Za vinu je mu kladeno, že anonymně oznamoval umístění bomby v uzavřených i neuzavřených prostorech, upozornil na výskyt jemného bílého prášku v plastových sáčcích ve Žďáře a v neposlední řadě požadoval předání finanční částky s tím, že unesl dítě. Hrozí mu až pět let ve vězení.

Policisté muže zadrželi letos 3. června a okresní soud na něj na podnět policie uvalil vazbu. Právě o propuštění z vazby obviněný v pondělí žádal. Soud ale jeho žádosti nevyhověl.

„Žádost o propuštění na svobodu se zamítá. Na základě předložených důkazů podezření stále trvá, navíc je důvodná obava, že by obžalovaný pokračoval v páchání trestné činnosti,“ uvedl soudce Milan Kadlec. Nebylo přihlédnuto ani ke zdravotním potížím, na které obžalovaný upozorňoval. Stěžoval si na nemocné ledviny, špatný sluch a také na psychické problémy, jež mu pobyt ve vazbě přináší.

V pondělí před žďárským soudem stanuli také dva ze tří předvolaných svědků – policista a policistka. Kriminalista, který společně s kolegou sepisoval s obžalovaným po jednom z letošních bombových hlášení protokol, potvrdil, že dokument obžalovaný sám podepsal. Ten to však zásadně odmítá. Stejně tak tvrdí, že mu byla bez jeho vědomí odebrána pachová konzerva. I tuto skutečnost však předvolaný kriminalista důrazně popřel.

Soud bude pokračovat v pondělí 22. listopadu. Vyslechnut by měl být pravděpodobně poslední svědek – policista, který byl taktéž přítomen podepisování výše zmíněného protokolu.