„Součástí silniční kontroly byl také test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami, jehož výsledek byl pozitivní a vykázal přítomnost amfetaminu. Policisté ženu vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasila,“ informovala policejní mluvčí Stanislava Miláčková s tím, že další jízdu mladé šoférce policisté na místě zakázali.

Zda se bude žena zodpovídat z přestupku na úseku dopravy nebo z trestného činu, určí výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství odvětví toxikologie.