O zhruba čtyřicet hektarů z větší části zalesněných pozemků vedou soudní spor obec Jiřice a Kanonie premonstrátů Želiv. Poslední pravomocný rozsudek ve věci určení vlastnictví vynesl loni v únoru Krajský soud v Českých Budějovicích, kam se premonstráti odvolali.

Tím ale věc rozhodně neskončila. Na základě tohoto rozsudku přešly pozemky z obce, která je vlastnila od roku 2002, na stát, a tedy do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Protože ale Nejvyšší soud, k němuž podala dovolání obec, rozsudek odvolacího krajského soudu letos v únoru zrušil a odvolacímu soudu vrátil, spustil bez ohledu na definitivní rozhodnutí soudů ÚZSVM proces převodu pozemků zpět ze státu na obec.

„Na základě rozsudku Nejvyššího soudu z letošního 27. února podal náš úřad 6. dubna návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k pozemkům v katastrálním území Jiřice u Humpolce pro obec Jiřice,“ informoval o posledních krocích ÚZSVM mluvčí tohoto úřadu Radek Ležatka.

Figurky z plechových zátek od piva.
OBRAZEM: Postavičky z pivních zátek teď zdobí muzeum rekordů

Stát v celém sporu figuroval a figuruje jako prostředník. Je nesporné, že byl či zatím je jakýmsi přechodným vlastníkem. Dosavadní přechodné vlastnictví mu přineslo spíš starosti než prospěch. Mohou za to přinejmenším dvě vichřice, které i lesy u Jiřic poznamenaly.

První vichřice se přehnala nad lesem nikoho 19. srpna loňského roku. Druhá, která díky své síle dostala jméno Herwart, řádila 29. října 2017. Obě způsobily polomy, škody a kalamity.

Odstraňování následků té první se ujal ÚZSVM. Když o dokončeném odstranění následků kalamity, po níž zůstalo na lesních pozemcích více než devadesát kubíků polomů, informoval, k vlastnictví lesních pozemků se hlásil. „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem více než čtyřicet hektarů lesů v Jiřicích u Humpolce,“ uvedl 5. dubna ve zprávě o zdařilém zpeněžení dřevní hmoty z polomů Slavomil Janov, referent samostatného oddělení komunikace na ÚZSVM.

O týden později ale mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka už mluvil jinak. Ve vyjádření uváděl, že stát (ÚZSVM) vlastní v lokalitě pozemek už jen o rozloze zhruba 50 tisíc metrů čtverečních, tedy pět hektarů, na němž došlo „v důsledku živelní kalamity Herwart z podzimu roku 2017 ke vzniku polomů, zlomů a vývratů v objemu asi 155 metrů krychlových“. „Vichřice Herwart způsobila daleko větší škody,“ uváděl Ležatka, když porovnával vichřici z konce října s vichřicí ze srpna.

Ilustrační foto
Žena nadýchala 3,87 promile

Podle ÚZSVM čtyřicetihektarové pozemky u Jiřic, které jsou předmětem soudního sporu mezi obcí Jiřice a premonstráty, státu nepatří. Proto nenese odpovědnost za odstranění následků kalamity Herwart na těchto pozemcích. „ÚZSVM tedy předmětné pozemky nepřevádí, pouze věc uvádí do souladu s rozhodnutími soudů, ze kterých vyplývá, že vlastníkem byla obec Jiřice již dle zákona,“ odpověděl Deníku mluvčí úřadu.

Proč ale odstranění loňské srpnové kalamity na předmětných pozemcích ÚZSVM zajišťoval a ještě 5. dubna o nich informoval jako o státních, zůstává nezodpovězeno. Stejně jako otázka, proč o den později, tedy 6. dubna, podával ÚZSVM návrh na vklad vlastnického práva k těmto pozemků na obec Jiřice, když podle jiného vyjádření vlastníkem nebyl.
Z katastru nemovitostí lze vyčíst, že vlastnické právo v současnosti náleží České republice. S tím jsou ale spíš starosti.

ÚZSVM přiznává, že sám nemá prostředky a kapacity na odstraňování polomů. Za tím účelem začal připravovat veřejnou zakázku na mýcení a těžbu, ale tato zakázka by se měla týkat pouze oněch pěti hektarů, k nimž se ÚZSVM teď hlásí. „Co se týče veřejné zakázky na odstranění následků po vichřici Herwart, tato se, jak již jsme dříve uváděli, bude týkat odstranění následků kalamity z pozemku o výměře 5 hektarů, který nebyl předmětem výše uvedeného soudního sporu,“ informoval aktuálně Radek Ležatka.

Obec pozemky chce

Obec Jiřice samozřejmě čtyřicetihektarové pozemky chce. Jinak by se o ně už třetím rokem nesoudila. V této chvíli ale k nim nemá žádná dispoziční práva. „Dokud pozemky nebudou přepsány na obec, tak s nimi nemůžeme disponovat a nemůžeme ani odstraňovat polomy, které tam po vichřici Herwart vznikly,“ reagoval na informaci, že ÚZSVM podal návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch obce, jiřický starosta Miroslav Jirků (STO).

Skutečnost, že by obec měla odstraňovat polomy, které vznikly v době, kdy vlastnickým právem k lesům, o něž se soudí, nedisponovala, se mu ale nelíbí. „V tuto chvíli to ale nechci víc komentovat,“ dodal starosta. Současně připomenul, že obec vždy na lesích hospodařila zodpovědně a například polomy po orkánu Kyrill v roce 2007 odstraňovala bez průtahů.

Ve čtvrtek 19. dubna ale dostala kauza mezi obcí a premonstráty nový rozměr. Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil původní rozsudek Okresního soudu Pelhřimov, který 21. listopadu 2016 rozhodl, že pozemky u Jiřic patří obci. Pokud nepodají tentokrát dovolání premonstráti, spor definitivně skončí.

Jisté je, že pozemky přejdou ze státu zpět na obec dříve, než vyprší všechny lhůty pro využití opravných prostředků.

8smička v Humpolci.
Zóna pro umění 8smička přivítala první návštěvníky