„Vypadá to, že někdo po těch schodech skákal, dokud se neodlomily jako by zkoušel, co vydrží," tipuje i vedoucí komunálního odboru Jaroslav Kadlec. „Kolem byl také nepořádek, poházené odpadky, i proto si myslím, že to způsobili vandalové," dodal Jaroslav Kadlec.

Frekventovaná lávka je už opět v provozu. „Schodiště bychom tam ale chtěli do budoucna zajistit zcela nové. Poškození i oprava se týkaly právě schodů. Lávka jako taková byla a je v pořádku," informoval Jiří Kasper z městského odboru komunálních služeb. Podle Jaroslava Kadlece mají městští úředníci nyní ve Žďáře na starosti deset mostků a osm lávek. Nové jsou třeba můstky v sídlišti Klafar, jiné lávky ve městě vznikly v době od 60. do konce 90. let.

Pravidelné kontroly

Jak úředníci hlídají jejich bezpečnost? „Pravidelně je kontrolujeme. Jednou ročně se u všech konají běžné prohlídky, a potom hlavní prohlídky v intervalech podle stavu konkrétní lávky. Termín hlavních prohlídek stanovuje oprávněná osoba, která předchozí hlavní prohlídku provedla," uvedl Jiří Kasper.

Jak dál Kasper popsal, četnost běžných prohlídek se řídí klasifikačním stupněm mostu či lávky. „Hlavní či mimořádné prohlídky si potom správci mostů a lávek objednávají u odborně způsobilých osob, jimž oprávnění k této činnosti vydává Ministerstvo dopravy. Zpravidla jsou to specializovaní projektanti a mostaři," vysvětlil. Výsledky hlavní prohlídky pak určují případné návrhy opatření na zlepšení stavu. Pro některé mosty a lávky ve Žďáře jsou hlavní prohlídky stanovené právě i během letošního roku.

K opravě je letos určená dřevěná lávka za fotbalovým stadionem. Dvě lávky byly za poslední roky zrušené bez náhrady u sauny a u splavu na cyklostezce. Možnosti výstavby nové lávky pro pěší a cyklisty u nového mostu na Klafar teď hledají pracovníci odboru rozvoje a územního plánování.