Naznačil to soudce Jiří Večeřa, když v úterý hlavní líčení odročil za účelem vyslechnutí dalšího svědka a pořízení dalších důkazů na 29. července. „Předpokládal jsem, že rozsudek padne už dnes, ale je potřeba provést další dokazo-vání," oznámil při hlavním líčení Jiří Večeřa. Na rozsudek čeká především trojice obžalovaných bývalý zkušební komisař Tomáš Bílek při radnici ve Velkém Meziříčí a učitelé z autoškoly Lubomír Kobylka a Lubomír Izdný. Pod- le obžaloby za úplatu usnadňovali stovkám uchazečů o řidičské průkazy závěrečné zkoušky. Testy za ně buď sami vyplňovali, nebo jim pomáhali a radili. Za to měli inkasovat úplatky v řádu tisíců korun.

Na podezřelé praktiky kriminalisty upozornila ministerstva dopravy a vnitra. Bylo jim například podezřelé, že některé testy jsou vyplněné příliš rychle. Kriminalistům se díky odposlechům a tajně nainstalovaným kamerám ve zkušební místnosti na radnici podařilo od července 2006 do prosince 2009 zdokumentovat kolem 130 případů.

Obviněným hrozí za zneužití pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku a podplácení až deset let vězení. Při prvním hlavním líčení loni 6. června odmítli všichni tři obžalovaní vypovídat. V úterý se ale rozhodli promluvit Tomáš Bílek a Lubomír Kobylka. Oba řekli, že jsou nevinní a ničeho nezákonného se nedopustili a požadují po soudu, aby byli obvinění zproštěni. „Vždy mi šlo o to, aby byli žáci na zkoušky perfektně připraveni. Pokud na to neměli, tak jsem ke zkouškám ne-pustil. Stejně pracuji i dnes. Mohu to doložit listinnými dokumenty," prohlásil Kobyl- ka, který také řekl, že odmítá i společenskou nebezpečnost, která je mu kladena za vinu. „Nikdo ze studentů nikdy nezpůsobil žádnou nehodu a na kartě řidiče nemá žádný z nich jediný trestný bod," hájil se Kobylka.

Podle něj mu kauza zničila život i podnikání. Trpí depresemi a nespavostí. Z manipulací při závěrečných testech ale podle žalobce usvědčují kamerové záznamy. Z nich je patrné, že učitelé při testech studentům pomáhají. Žalobce například zmínil, že na jednom ze záznamů je zachyceno, jak Kobylka jedenáct minut kliká myší v počítači jednoho ze studentů. „Občas jsem studentům zadal do počítače heslo nebo jsem jim pomohl, když něco nechápali," uvedl Kobylka. Soudce Jiří Večeřa ale evidentně jeho argumentům nechtěl uvěřit.

Kobylka také odmítl, že by někdy poskytl zkušebnímu ko-misaři úplatek. Pouze přiznal, že mu jednou dovezl kapry, které levně pořídil, a ze známosti i zabijačku. „Peníze jsem nikdy nedal," tvrdil Kobylka. Někteří z vyslechnutých svědků u soudu potvrdili, že jim Kobylka při testech radil. „Asi to špatně pochopili. Dnes raději zkušební místnost ze strachu opouštím," nadhodil Lubomír Kobylka.

Jak celá korupce fungovala, popsal podle informací Deníků kriminalistům zkušební komisař Tomáš Bílek na úřední záznam bez účasti advokáta a ještě před zahájením trestního stíhání. Později však Bílek odmítl vypovídat. Takto pořízený úřední záznam s podrobným přiznáním ale nemůže soud podle zákona použít jako důkaz.